Besiktning av tillbyggnad fr. 3 998:-

Vi erbjuder en fullständig besiktning av tillbyggnader som inkluderar byggnadsteknisk information om brister och åtgärdsförslag.

Begär en offert!

Offertförslag levereras normalt inom 24h

SBR logotyp

En komplett besiktning av tillbyggnader

Har du byggt till och vill besiktiga för att se att allt är i sin ordning? Vår besiktning är en grundlig och noggrann okulär byggteknisk undersökning. Alla potientiella brister på kort och lång sikt dokumenteras tilsammans med riskanalys och åtgärdsförslag och bifogas i besikningsprotokollet som skickas till dig efter slutförd besiktning.

Vi är anslutna och godkända SBR Byggingenjörer (Sveriges byggingenjörers riksförbund) samt har gedigen erfarenhet och utbildning inom besiktning av tillbyggnader. 

När ska man utföra en besiktning av tillbyggnad?

En besiktning av tillbyggnad kan vara ett bra alternativ när:

  • Du är osäker på tillbyggnadens underhållsbehov
  • Besiktning inför eventuella garantiåtgärder
  • Före/efter tillbyggnad
  • I tvister med hantverkare
besiktning av tillbyggnad
besiktning av tillbyggnad

Besiktning av tillbyggnad  fr. 3 998:-

Vanliga frågor och svar:

Hur går en besiktning av tillbyggnad till?

Alla beståndsdelar som ska ingå i besiktningsuppdraget kontrolleras. Besiktningsmannen skapar därefter ett besiktningsprotokoll som levereras till beställaren. Besiktningsprotokollet beskriver genom text och bilder noterade anmärkningar samt övriga konditionsbedömningar som har gjorts på besiktningsdagen.

Besiktningsprotokollet i sig är det som därefter utgör resultatet av vår statusbesiktning och kan ligga till grund för beslut gällande fastigheten och dess underhållsplan.

Skulle det uppstå några frågetecken eller behövas förtydliganden kring besiktningsprotokollet är vi tillgängliga via telefon och mail.

 

Varför ska man utföra en besiktning av tillbyggnad?

En besiktning av tillbyggnad kan vara bra av många anledningar:

  • Uppfattning om tillbyggnades rådande status
  • Förutse ev. akuta problem
  • Uppfattning om underhållskostnader
  • Förenkla ev. köp/sälj beslut
  • Lägre försäkringspremier
Hur lång tid tar en besiktning av tillbyggnad?

Tiden besiktningen upptar varierar beroende på faktorer såsom beståndsdelarnas omfattning och utformning.

Vad kostar en besiktning av tillbyggnad?

Priset för besiktningen varierar från fastighet till fastighet samt beroende på faktorer såsom beståndsdelarnas omfattning och utformning. Från ca 3 998kr och uppåt.

För ett exakt pris rekommenderar vi dig att du kontaktar oss för en gratis offert.

Klicka här för en kostnadsfri offert!
Vad kommer att finnas med i besiktningsprotokollet?

Besiktningsprotokollet beskriver genom text och bilder noterade anmärkningar samt övriga konditionsbedömningar som har gjorts på besiktningsdagen.

Är ni anslutna till SBR branschorganisation?

Ja vi är godkända SBR byggingenjörer.

Varför ska ni anställa Sveriges Fastighetskonsult?

Vi besitter rätt kompetens gällande husbesiktning för förekommande byggnadstyper. Vi är utbildade och sakkunniga samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet med tillämpliga certifikat. Vi utför i normala fall en grundlig förstudie av er fastighet för att kunna leverera en av (enligt oss) marknadens bästa besiktningstjänster.