Fastighetsförvaltning

Fastighetsförvaltning efter kundens behov

Vi erbjuder helhetslösningar åt fastighetsägare där vi kan ta totalt ansvar över kundens fastigheter. Det innebär att vi har hand om ekonomisk förvaltning, teknisk förvaltning, fastighetsskötsel, byggnadsteknisk expertis och projektledning av ombyggnader, allt för ett enklare fastighetsägande.

Kunden kan beställa enskilda tjänster, våra paketlösningar, eller varför inte kontakta oss för att tillsammans skapa en bedömningen om era behov?

Kontakta oss så berättar vi mer.

Sveriges Fastighetskonsult

Områden som ingår i fastighetsförvaltning

 • Teknisk förvaltning
  Vi säkerställer att fastigheten uppfyller gällande myndighetskrav, att det finns serviceavtal för tekniska installationer såsom hissar, ventilations- och värmeanläggningar samt elinstallationer m.fl. Vi Upprättar för fastigheten en långsiktig underhållsplan som beskriver fastighetens kondition, underhållsbehov, underhållskostnader samt när underhållsåtgärder ska utföras. Därutöver planerar, budgeterar och projektleder underhållsarbeten i fastigheten.
 • Projektledning
  Genom att anlita oss vid era byggnadsprojekt behöver ni inte tänka på förekommande anbudsupphandlingar, försäkringsavtal, myndighetskrav, byggregler, besiktningar, kalkyler, projektplaner, information till boende m.fl. Låt istället våra projektledare utföra det tidskrävande arbetet medan ni behåller kontrollen över projektet. Vi kan bistå med projektledning i olika omfattning, exempelvis genom att under en begränsad tid kompletterar befintlig organisation med just den specialistkompetens som behövs för projektets verkställande, eller genom att ta totalt ansvar över projektet från start till avslut.
 • Ekonomisk förvaltning
  Vi bistår våra kunder i att utföra avgiftsaviseringar, hantera fakturor, göra betalningar, hantera löner och arvoden och sköta löpande bokföring.
  Vi hjälper även till med att upprätta inkomst- och momsdeklarationer samt bokslut och årsredovisningar.
  Tillsammans med kunden kan vi ta vi fram budgetförslag, följa upp ärenden, utföra prognoser och upprätta ekonomiska rapporter m.fl.
 • Fastighetsdrift
  För att exempelvis bostadsinnehavarna skall trivas i sina bostäder utför vi tillsyn och skötsel av de allmänna ytorna. Vi skräddarsyr ett paket utifrån just er fastighet och era behov för att kunna uppnå högst tänkbar klanderfri rutin.
  Vi tar emot felanmälan från bostadsinnehavarna, utför rondering och skötsel av allmänna utrymmen och ytor, driftsövervakar tekniska installationer m.fl. utifrån en 24 timmars jourservice.
 • Uthyrning
  Vid behov tar vi fram en uthyrningsstrategi för uthyrningar för bostäder och kommersiella lokaler. Vi kan ansvara över hela uthyrningsprocessen och kontrollera gällande handlingar, skriva hyresavtal med de nya hyresgästerna. Vid kommersiell uthyrning kan vi bistå med att annonsera objekten utifrån fastställd plan samt hålla i visningar för spekulanter. Vid behov stämmer vi av med tekniska förutsättningar och kalkyler.
 • Förvaltning utifrån era behov
  I samförstånd med kunden upprättar vi planer för förvaltningen utifrån kundens individuella förutsättningar och behov. Kunden får löpande information via både möten och den rapporteringsmetodik som vi tillhandahåller. Följande är exempel på tjänster som kan beställas enskilt eller genom paketlösningar:
 • Fastighetsskötsel, fastighetsbesiktning , Trapphusstädning, Fastighetsrondering, Systematiskt brandskyddsarbete, Marknadsplan för uthyrning, Annonsering för uthyrning, Intresseanmälning och visning av lägenheter & lokaler, Marknadsföring för uthyrning, Kölistor mm, Nya hyresavtal, Kreditupplysning mm, Förhandlingar om nya hyresavtal för lokaler, Upprättande av hyreskontrakt, Löpande hyresavtal, Bevakning av hyresnivåer samt uppsägning, Bevakning av uppsägningstider, Bevakning av hyresavtal utan besittningsrätt, Uppsägning av hyresavtal, Omförhandling av hyresavtal för lokaler, Utflyttningsbesiktning, Fakturering för onormalt slitage, Hyresgästhantering/kundvård, Hantering av störningsärende, Kommersiella analyser m.fl.

VILL DU VETA MER

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag