Fuktindikering & Fuktmätning

Vi rekommenderar tjänsten fuktindikering vid misstanke om fuktskada.

Tjänsten fuktindikering riktar sig främst till befintliga och blivande fastighetsägare som vill få en överblick över våtutrymmen samt andra utsatta utrymmen i byggnaden och dess underhållsbehov. Fuktindikeringen ligger till grund för en rapport som ger en god överblick över eventuell fuktproblematik. Rapporten ger fastighetsägaren goda möjligheter att kostnadseffektivt förekomma samt ombesörja brister och potentiell problematik.

Tjänsten utförs normalt genom stickprovsmässig fuktindikering med ett särskilt instrument samt på ytskikten i aktuella utrymmen, exempelvis badrum, kök och tvättstuga m.fl. Särskilda noteringar görs för beståndsdelar som omfattas av tänkbar fuktskada eller läckage.

Rapporten innehåller både text och bilder på beståndsdelar som har besiktigats. Besiktningsmannen gör en sammanfattning gällande statusen i aktuellt byggnadsutrymme samt upplyser kunden om vilka åtgärdsbehov fastigheten kan komma att ha under de kommande åren. Även en kostnadsuppskattning för avhjälpande underhåll redovisas i rapporten. Rapporten innehåller också besiktningsmannens egna helhetsbedömning.

Fuktindikering & Fuktmätning

Varför få utfört fuktindikering?

  • Uppfattning om eventuell fuktproblematik
  • Uppskattning om akut underhållsbehov
  • Förutse kommande underhållsåtgärder
  • Förenkla ev. köpebeslut
  • Lägre försäkringspremier
  • Ökat värde
  • Förutse ev. driftstopp

VARFÖR NI BÖR ANLITA SVERIGES FASTIGHETSKONSULT?

Våra medarbetare besitter rätt kompetens gällande fuktanalyser av förekommande byggnadstyper. Medarbetaren är alltid utbildad och sakkunnig samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet ock tillämpliga certifikat. Vi använder ett system som skapar lättförståeliga besiktningsprotokoll. Vi anpassar oss till kundens önskemål gällande tid för besiktning av fastigheten.

VILL DU VETA MER

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag