Husbesiktning Göteborg fr 3 998:-

Med en husbesiktning från oss kan du få insikt i din fastighets välmående. Vår besiktning är en grundlig och noggrann okulär byggteknisk undersökning av alla åtkomliga ytor såväl invändigt som utvändigt.

 • Offertförslag normalt inom 24h
 • Certifierade och godkända av SBR
SBR logotyp

Husbesiktning Göteborg

Tjänsten husbesiktning (även kallad överlåtelsebesiktning) riktar sig främst till befintliga och blivande fastighetsägare som vill få en helhetsbild och kontrollcheck över fastighetens välmående och underhållsbehov. Besiktningen ligger till grund för en rapport som ger god överblick över fastigheten rådande status. Rapporten ger även goda möjligheter att kostnadseffektivt ombesörja brister och potentiell problematik.

Hur fungerar en husbesiktning?

En husbesiktning utförs genom okulär inspektion och omfattar hela byggnaden. Vi utför även  fuktmätning med fuktindikator i våta utrymmen som standard i våra besiktningar.

Besiktningen pågår normalt under 2-4 timmar och utförs under stor noggrannhet i samtliga utrymmen med tillhörande byggbeståndsdelar. Besiktningsrapporten levereras efter utförd besiktning och innehåller både text och bilder på noterade anmärkningar. Besiktningsmannen gör en sammanfattning av fastighetens status samt upplyser om eventuella ågärder fastigheten kan komma att ha både akut och  under de kommande åren.

husbesiktning borås
husbesiktning borås

Husbesiktning Göteborg fr 3 998:-

Husbesiktning borås
Husbesiktning borås

Husbesiktning Göteborg

Varför ska man göra en husbesiktning?

 • Uppfattning om fastighetens rådande status
 • Förutse kommande underhållsåtgärder
 • Uppfattning om underhållskostnader
 • Förenkla ev. köpebeslut
 • Lägre försäkringspremier
 • Ökat värde
 • Förutse ev. driftstopp

Husbesiktning i Göteborg

Våra besiktningar i Göteborg, över hela sverige utförs alltid av en certifierad och erfaren besiktningsman. Besiktningsmannen börjar normalt med att kontrollera fastighetsägarens upplysnningsplikt om historiska skador, renoveringar eller annan typ av underhåll av fastigheten. Därefter görs en okulär besiktning av hela huset, där man kollar på husets alla beståndsdear. Det betyder att man använder sin syn, hörsel och lukt för att gå igenom hela fastigheten utan förstörande ingrepp.

Besiktningsmannen dokumenterar på ett tydligt sätt och gör en bedömning utifrån det som framgått av den okulära besiktningen, vad fastighetsägaren sagt och utifrån de dokumentationer som finns på plats. En riskanalys utföres vid antydan till brister vilka kan komma att orsaka större skada.

Som en sista del i besiktningen framställs en besiktningsrapport. Rapporten i sig är det som därefter utgör resultatet av en husbesiktning och kan ligga till grund för beslut gällande fastighetens status, och underhållsplan.

Under hela processen kommer vi att finnas tillgängliga via mail eller telefon om det skulle uppstå några frågetecken eller behövas förtydliganden kring rapporten.

Vad ingår i en husbesiktning?

Här är en lista över vad besiktningsmannen i normala fall granskar: 

 • Beståndsdelar på tomten och markanläggningar: Markytor, trädgårds- och stödmurar, grindar, staket, altaner, parkeringsplatser, belysningsarmaturer, pool m.fl.
 • Fasader och beståndsdelar på fasader: Fasadtäckning, fönster & fönsterdörrar, balkonger, entréer, luckor,
  Loftgångar, belysning, stuprör m.fl.
 • Taket och beståndsdelar på taket: Taktäckning, skorsten, huvar, takfönster, takterrasser, stegar, taksäkerhetsdetaljer, hängrännor, vindskivor m.fl.
 • Invändiga utrymmen: Sällskapsrum, sovrum, kök, badrum, toalettrum, korridorer, tvättstuga, förråd, soprum, vind, källare,
  driftutrymmen, garage m.fl. (Förekommer krypgrund bör beställaren kontrollera att tillträde finns på besiktningsdagen).
 • Tekniska installationer: System för el, värme, vatten, ventilation, avlopp, styr- & regler, gas, kyla, tele, nätverk m.fl.
 • Fukt och mögelkontroll: Fuktmätning utförs i våta utrymmen och zoner, såsom i badrum, toalettrum, kök och riskkonstruktioner. Kontroll utförs även i andra beståndsdelar vid antydan till särskild problematik.

Vad kostar en husbesiktning?

En husbesiktning av ett normalstort hus på cirka 150kvm kan variera mellan 3 998 och 15 000kr. Besiktningens pris beror på många faktorer så som fastighetens rådande status, vad som ingår i besiktningen, hur stor yta som skall besiktigas, vilket företag och dess erfarenhet.

Vad finns med i besiktningsrapporten?

I besiktningsprotokollet kommer vi att beskriva alla anmärkningar vi hittar genom bilder och motiveringar. Du kommer få information om bedömda risker och förslag till åtgärder. Förutom det kommer besiktningsprotokollet även innehålla information om anträffade farliga ämnen som finns i konstruktionen. Om det exempelvis finns asbest i isolering eller mögel i badrummet. Vi utför även en fuktmätning med fuktindikator som standard i våra besiktningar.

Det lämnas även information om tekniska medellivslängder för byggbeståndsdelar och installationsdelar samt intruktioner för underhåll.

Bra att veta innan besiktning

Vi kommer alltid att agera oberoende i våra besiktningsprocesser oavsett vem som beställer. Om du vill förbereda ditt hus inför besiktningen och samtidigt underlätta för besiktningsmannen kommer en liten checklista här:

Här är vad som kan vara bra att tänka på:

 • Undvik starka dofter (t. ex. doftljus, rengöringsmedel eller nybakat bröd) som kan dölja eventuell mögellukt.
 • Se om det finns inspektionsluckor till vind och krypgrund.
 • Det underlättar med en fri väg till allt som behöver inspekteras.
 • Rensa upp områden så att besiktningsmannen kan komma fram.

 

Besiktning av SBR Byggingenjör

Att vara godkänd och certifierad av SBR är en eftertraktad titlel och då krävs det att man uppfyller vissa krav. Förutom grundkraven om relevant utbildning och arbetslivserfarenhet, krävs särskild ansvarsförsäkring och medlemskap.

Genom att anlita en besiktningsman ansluten till SBR, som även är certifierad och godkänd får du ett kunnande och expertis inom arbetsområdet. Det finns inget formellt krav för att kalla sig besiktningsman eller för att utföra besiktningar. Men det är viktigt att du som anlitar en besiktningsman vet att det finns en skillnad på dom som väljer att utbilda sig och certifiera sig och de som inte gör det.

SBR logotyp

Varför ska ni anlita Sveriges fastighetskonsult?

Våra besiktningsmän besitter rätt kompetens gällande besiktning av förekommande byggnadstyper. Besiktningsmannen är alltid utbildad och sakkunnig samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet och tillämpliga certifikat. Vi levererar en av marknadens bästa besiktningsrapporter där beståndsdelar i fastigheten redovisas utförligt. Vi använder ett system som skapar lättförstådda besiktningsprotokoll och vi anpassar oss till kundens önskemål gällande tid för syn av fastigheten.

Har du några andra frågor?

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag..

Kostnadseffektivt och professionellt utfört arbete. Jag kommer definitivt att använda mig av Sveriges fastighetskonsult igen i framtiden!

Martin A

Tusen tack! Mycket trevligt bemötande och professionellt utfört! Hela processen var enkel och tydlig!

Jens L

Jättenöjda med vår husbesiktning. Besvarade alla våra frågor vi hade på plats och besiktningsprotokollet var tydligt och bra.

Birgitta S