Lägenhetsbesiktning

Är du på jakt efter en ny lägenhet? Då är det viktigt att du låter en besiktningsman göra en lägenhetsbesiktning innan du skriver på kontraktet. En besiktningsman kan hjälpa dig att upptäcka eventuella problem med lägenheten som du kanske inte skulle ha sett själv.
Vår lägenhetsbesiktning är en grundlig och noggrann okulär byggteknisk undersökning av alla åtkomliga ytor såväl invändigt som utvändigt.
Våra besiktningsmän har lång erfarenhet av att inspektera lägenheter. Vi vet vad vi ska leta efter och vi kan hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om att köpa eller hyra lägenheten.

Offertförslag levereras normalt inom 24h

SBR logotyp

Vad är en lägenhetsbesiktning? 

En lägenhetsbesiktning är ett tillfälle då man går igenom lägenheten och kartlägger eventuella repor och skador som uppkommit under den gångna hyrestiden.
Det är en noggrann granskning eller undersökning av en lägenhets skick med syftet att identifiera eventuella skador, brister eller andra problem som kan behöva åtgärdas.
Besiktningen ger en objektiv bild av lägenhetens skick och kan ligga till grund för eventuella reparationer, renoveringar eller ekonomiska ersättningar mellan parterna.

Det är bra att utföra en lägenhetsbesiktning både vid inflyttning och vid utflyttning för att säkerställa att alla parter är medvetna om lägenhetens tillstånd.

Besikta lägenhet innan köp, rapport ingår

Tjänsten riktar sig främst till dig som vill få en helhetsbild och kontrollcheck över din lägenhets rådande status och underhållsbehov. Besiktningen ligger till grund för en rapport som ger god överblick över lägenhetens tekniska status. Rapporten ger även goda möjligheter att kostnadseffektivt förekomma samt ombesörja brister och potentiell problematik.

När ska man utföra en lägenhetsbesiktning?

En lägenhetsbesiktning kan vara ett bra alternativ när:

 • Du är osäker lägenhetens underhållsbehov
 • När du köper eller säljer en lägenhet
 • Du vill veta vad som behöver åtgärdas akut och planera inför kommande underhållsåtgärder
Pris på lägenhetsbesiktning

Lägenhetsbesiktning fr. 3 998:-

överlåtelsebesiktning pris

Varför ska man göra en lägenhetsbesiktning?

 • Uppfattning om lägenhetens rådande status
 • Förutse kommande underhållsåtgärder
 • Uppfattning om underhållskostnader
 • Förenkla ev. köpebeslut
 • Lägre försäkringspremier
 • Ökat värde
 • Förutse ev. driftstopp

Vad ingår i en lägenhetsbesiktning?

 • Beståndsdelar på tomten och markanläggningar: Markytor, trädgårds- och stödmurar, grindar, staket, altaner, parkeringsplatser, belysningsarmaturer, pool m.fl.
 • Fasader och beståndsdelar på fasader: Fasadtäckning, fönster & fönsterdörrar, balkonger, entréer, luckor,
  Loftgångar, belysning, stuprör m.fl.
 • Taket och beståndsdelar på taket: Taktäckning, skorsten, huvar, takfönster, takterrasser, stegar, taksäkerhetsdetaljer, hängrännor, vindskivor m.fl.
 • Invändiga utrymmen: Sällskapsrum, sovrum, kök, badrum, toalettrum, korridorer, tvättstuga, förråd, soprum, vind, källare,
  driftutrymmen, garage m.fl. (Förekommer krypgrund bör beställaren kontrollera att tillträde finns på besiktningsdagen).
 • Tekniska installationer: System för el, värme, vatten, ventilation, avlopp, styr- & regler, gas, kyla, tele, nätverk m.fl.
 • Fukt och mögelkontroll: Fuktmätning utförs i våta utrymmen och zoner, såsom i badrum, toalettrum, kök och riskkonstruktioner. Kontroll utförs även i andra beståndsdelar vid antydan till särskild problematik.
Lägenhet med detaljerad besiktning.

Varför ska man anlita en besiktningsman för lägenhetsbesiktning?

Det finns flera fördelar med att anlita en besiktningsman för att inspektera en lägenhet. En besiktningsman kan hjälpa dig att upptäcka eventuella problem med lägenheten som du kanske inte skulle ha sett själv. Detta kan spara dig pengar på lång sikt, eftersom du kan kräva att säljaren eller hyresvärden åtgärdar problemen innan du flyttar in. Dessutom kan en besiktningsman ge dig en bättre förståelse för lägenhetens skick och hjälpa dig att fatta ett välgrundat beslut om att köpa eller hyra lägenheten.

Om du funderar på att köpa eller hyra en lägenhet är det viktigt att besiktiga lägenheten innan du skriver på kontraktet. Detta är ett bra sätt att skydda dig mot eventuella problem i framtiden.

Att tänka på vid besiktning av lägenhet

Om onormalt slitage uppdagas i samband med besiktningen och man kommer fram till att det uppstått under den tid du bott i lägenheten blir du ersättningsskyldig. Det spelar ingen roll om du själv är oskyldig och det de facto var ditt systerbarn som bestämt sig för att rita gubbar på tapeten – ansvaret ligger ändå hos dig.

Som hyresgäst har du rätt att sätta din prägel på bostaden, exempelvis måla en vägg på egen bekostnad, utan tillstånd av din hyresvärd. Det du ändå måste se till är att resultatet är fackmannamässigt. Annars kan lägenhetens bruksvärde försämras och du blir ersättningsskyldig. 

Om onormalt slitage upptäcks i samband med besiktningen och det kan bevisas att det uppstod under din tid som hyresgäst, är du ersättningsskyldig. Det spelar ingen roll om du själv är oskyldig, till exempel om din väns barn ritade gubbar på tapeten så ligger ansvaret hos hyresgästen.

Som hyresgäst har du rätt att göra vissa ändringar i bostaden, till exempel att måla en vägg. Du behöver inte be din hyresvärd om tillstånd för detta, men du måste se till att ändringen görs fackmannamässigt. Om inte kan lägenhetens bruksvärde försämras och du blir ersättningsskyldig.

Här är några tips för att undvika att bli ersättningsskyldig för onormalt slitage:

 • Besiktiga lägenheten noggrant innan du flyttar in.
 • Rapportera eventuella skador till din hyresvärd omedelbart.
 • Gör inga ändringar i bostaden utan att först kolla med din hyresvärd.
 • Se till att alla ändringar görs fackmannamässigt.
 • Sköt om bostaden och håll den i gott skick.

Genom att följa dessa tips kan du minska risken att bli ersättningsskyldig för onormalt slitage.

Vanliga frågor och svar

Våra lägenhetsbesiktningar (Även kallad överlåtelsebesiktning) utförs alltid av en certifierad och erfaren besiktningsman. Besiktningsmannen börjar normalt med att kontrollera fastighetsägarens upplysningsplikt om historiska skador, renoveringar eller annan typ av underhåll av lägenheten. Därefter görs en okulär besiktning av hela fastigheten, där man kollar på lägenhetens alla beståndsdelar. Det betyder att man använder sin syn, hörsel och lukt för att gå igenom hela fastigheten utan förstörande ingrepp.

Besiktningsmannen dokumenterar på ett tydligt sätt och gör en bedömning utifrån det som framgått av den okulära besiktningen, vad fastighetsägaren sagt och utifrån de dokumentationer som finns på plats. En riskanalys utföres vid antydan till brister vilka kan komma att orsaka större skada.

Som en sista del i besiktningen framställs en besiktningsrapport. Rapporten i sig är det som därefter utgör resultatet av en överlåtelsebesiktning och kan ligga till grund för beslut gällande lägenhetens status, och underhållsplan.

Under hela processen kommer vi att finnas tillgängliga via mail eller telefon om det skulle uppstå några frågetecken eller behövas förtydliganden kring rapporten.

Tiden besiktningen upptar varierar beroende på faktorer såsom beståndsdelarnas omfattning och utformning.

Priset för besiktningen varierar från lägenhet till lägenhet samt beroende på faktorer såsom beståndsdelarnas omfattning och utformning. Från ca 3 998kr och uppåt.

För ett exakt pris rekommenderar vi dig att du kontaktar oss för en gratis offert.

Få en gratis offert!

Besiktningsprotokollet beskriver genom text och bilder noterade anmärkningar samt övriga konditionsbedömningar som har gjorts på besiktningsdagen.

Vi besitter rätt kompetens gällande överlåtelsebesiktning för förekommande byggnadstyper. Vi är utbildade och sakkunniga samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet med tillämpliga certifikat. Vi utför i normala fall en grundlig förstudie av er fastighet för att kunna leverera en av marknadens bästa besiktningstjänster.

Har du några andra frågor?

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag..