Överlåtelsebesiktning Hus

Sveriges kanske mest kompletta överlåtelsebesiktning.

Tjänsten riktar sig till befintliga och blivande fastighetsägare som vill få en väldigt god överblick över fastighetens rådande tekniska status och underhållsbehov. Besiktningen ligger till grund för en rapport som ger god överblick över fastighetens tekniska status. Rapporten ger även fastighetsägare goda möjligheter att kostnadseffektivt förekomma samt ombesörja brister och potentiell problematik.

Överlåtelsebesktning utförs genom okulär inspektion och omfattar t.ex. byggnader inkluderande samtliga förekommande utvändiga och allmänna delar såsom: tak, fasader och fönster m.fl., inre utrymmen (t.ex. grundläggning, vind och ev. garage); Installations- och driftutrymmen m.fl., samt andra utrymmen där fastighetsägare har underhållsansvar; utvändiga delar (t.ex. markytor och parkeringsplatser), Installationer för värme, vatten, avlopp, el etc. bedöms okulärt och genom historik. Instrument för fuktindikering/mätning i våta utrymmen medtages vid samtliga besiktningsuppdrag. Kompletterande djupundersökningar såsom prövning m.fl. kan ombesörjas tillkommande av Sveriges Fastighetskonsult om ordinarie bedömning visar på behov av detta.

Besiktningen utförs under stor noggrannhet gällande samtliga utrymmen med tillhörande byggbeståndsdelar.

Rapporten innehåller både text och bilder på beståndsdelar som besiktigats. Besiktningsmannen gör en sammanfattning av fastighetens tekniska status samt upplyser kunden om eventuella åtgärdsbehov fastigheten kan komma att ha under de kommande åren.

Överlåtelsebesiktning

Varför ska man göra en överlåtelsebesiktning?

  • Uppfattning om fastighetens rådande status
  • Förutse kommande underhållsåtgärder
  • Uppfattning om underhållskostnader
  • Förenkla ev. köpebeslut
  • Lägre försäkringspremier
  • Ökat värde
  • Förutse ev. driftstopp

Hur går en överlåtelsebesiktning till?

När vi utför en besiktning av hus så utförs den av en besiktningsman. Besiktningsmannen börjar med att gå igenom handlingarna som fastighetsägaren tillhandahållit. Det brukar vanligtvis innefatta bygglov, riktning över fastigheten eller andra tekniska besiktningar. Besiktningsmannen talar även med säljaren av fastigheten för att ställa frågor kring saker som inte framgår av handlingarna. Det kan handla om eventuella skador, renoveringar som utförts eller annan typ av underhåll av fastigheten.

Besiktningsmannen gör därefter en så kallad okulär besiktning, det betyder att man kollar på alla tillgängliga och synliga ytor som innefattar fastigheten. Det handlar om alla rum, källare, garage, tak, fasad och andra tillgängliga ytor. Viktigt att tänka på här är att inga instrument används och inga fysiska undersökningar görs av fastigheten.

Besiktningsmannen dokumenterar allting noga och gör en bedömning utifrån det som framgått av den okulära besiktningen, vad säljaren sagt och utifrån de dokumentationer som fanns på plats. Skulle besiktningsmannen ha något att antyda på kring eventuella skador eller underliggande fel som inte framkommit så framställs dessa i en så kallad riskanalys med en välformulerad motivering till anmärkningen.

Som sista del i besiktningen så framställs en rapport där en sammanställning framställs och eventuella risker tas upp. Rapporten i sig är det som därefter utgör resultatet av en överlåtelsebesiktning.

Vad ingår inte i en besiktning av hus?

I en besiktning av hus så undersöks inte installationer som te.x. vatten, vitvaror, ventilation, skorsten och el. Som ovan nämnt så görs heller inga fysiska ingrepp vid en husbesiktning utan enbart en undersökning av det som går att se med blotta ögat. Ett vanligt fel som många misstar sig för är att te.x. en komplett radonmätning utförs vid en husbesiktning, vilket inte är fallet. Detta görs isf separat på begäran och ingår inte i en standard husbesiktning.

VARFÖR ANLITA OSS FÖR EN BESIKTNING AV HUS?

Våra besiktningsmän besitter rätt kompetens gällande besiktning av förekommande byggnadstyper. Besiktningsmannen är alltid utbildad och sakkunnig samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet och tillämpliga certifikat. Vi utför alltid en grundlig förstudie av er fastighet för att kunna leverera marknadens bästa besiktningsrapporter där beståndsdelar i fastigheten redovisas utförligt. Våra besiktningar berör inre och yttre utrymmen i fastigheten. Vi använder ett system som skapar lättförstådda besiktningsprotokoll. Vi anpassar oss till kundens önskemål gällande tid för syn av fastigheten.

Pris fr. 3998 :- Fyll i kontaktformuläret för gratis offert och bokning

VILL DU VETA MER

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag