Överlåtelsebesiktning Lägenhet

Vår kunskap är din trygghet vare sig du ska köpa, sälja eller återtag uthyrd bostad.

Som bostadsrättsinnehavare är man ansvarig för nästan allt inre underhåll av lägenheten. Det finns ett antal typer av skador i den enskilda lägenheten som kan orsaka mera omfattande skador i hela huskroppen, varvid det är bra att få utfört en lägenhetsbesiktning. Att både köpare och säljare har kunskap om lägenhetens tillstånd borgar för en tryggare affär. Även fastighetsägare och bostadsrättsföreningar har stor nytta av besiktningen i det fortlöpande styrelsearbetet. Vi rekommenderar tjänsten vid samtliga förekommande lägenhetsöverlåtelser bl.a. för att förebygga större skador i huskroppen och plötsliga utgifter. “Jag har läst tillräckligt och önskar begära kostnadsförslag för besiktning.”

Tjänsten riktar sig till befintliga och blivande lägenhetsinnehavare som vill få en god överblick över lägenhetens rådande status och dess akuta underhållsbehov. Besiktningen ligger till grund för ett besiktningsprotokoll som ger en god överblick över lägenhetens tekniska status. Protokollet ger berörda parter goda möjligheter att kostnadseffektivt förekomma samt ombesörja brister och potentiell problematik.

Överlåtelsebesiktningen utförs normalt som okulär besiktning där särskilda noteringar görs på beståndsdelar som bedöms vara bristfälliga eller ha ett eftersatt underhåll. För byggdelen omfattar normalt besiktningen bl.a. golv, väggar och tak m.fl. För tekniska installationerna omfattar normalt besiktningen el, radiatorer och ledningar, tappställen, avlopp och ventilation. Även en syn av fönster och eventuella balkonger utförs.

Besiktningsprotokollet innehåller både text och bilder på beståndsdelar som har besiktigats. Besiktningen utförs med stor noggrannhet gällande samtliga utrymmen med tillhörande beståndsdelar. Besiktningsmannen gör en sammanfattning av bostadens tekniska status samt upplyser kunden om vilka åtgärdsbehov bostaden kan komma att ha under de kommande åren. Även en kostnadsuppskattning för eventuella åtgärder redovisas i rapporten. Protokollet innehåller också besiktningsmannens egna helhetsbedömning av bostaden.

Överlåtelsebesiktning lägenhet

Varför överlåtelsebesiktning?

  • Uppfattning om lägenhetens rådande status
  • Uppskattning om akut underhållsbehov
  • Förutse underhållskostnader
  • Förenkla styrelsearbetet
  • Lägre försäkringspremier
  • Ökat värde
  • Förutse eventuella driftstopp

VARFÖR NI BÖR ANLITA SVERIGES FASTIGHETSKONSULT?

Våra besiktningsmän besitter rätt kompetens gällande besiktning av förekommande byggnadstyper. Besiktningsmannen är alltid utbildad och sakkunnig samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet och tillämpliga certifikat. Vi utför alltid en förstudie av aktuell fastighet för att kunna leverera marknadens bästa besiktningsprotokoll där beståndsdelar i bostaden redovisas utförligt. Våra besiktningar berör alla inre och yttre utrymmen hörande till lägenheten.

Vi använder ett system som skapar lättförståeliga besiktningsprotokoll. Vi anpassar oss till kundens önskemål gällande tid för syn av lägenheten.

Pris fr. 3998 :– Fyll i kontaktformuläret för gratis offert och bokning

VILL DU VETA MER

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag