En överlåtelsebesiktning är ett viktigt steg för att säkra en trygg husaffär. Hos Sveriges Fastighetskonsult besiktar vi hundratals hus årligen och vi vet att en husbesiktning även är viktig ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom besiktningen kan eventuella fel och skador upptäckas och åtgärdas innan affären är avslutad. Besiktningsprotokollet innehåller också tips och råd för att öka bostadens livslängd.

Har du tänkt köpa eller sälja hus?

Om du ska köpa eller sälja ett hus är en överlåtelsebesiktning ett viktigt steg. Genom att få en noggrann undersökning av husets skick kan köparen fatta ett välgrundat beslut och få reda på eventuella problem som måste åtgärdas. För säljaren är en överlåtelsebesiktning ett positivt sätt att visa på husets skick och styrka sin försäljning. Besiktningsprotokollet är också ett verktyg för att hålla huset i gott skick och minska risken för problem i framtiden.

Överlåtelsebesiktning och fastighetsbesiktning

En överlåtelsebesiktning är alltså ett värdefullt verktyg som är till nytta för både säljare och köpare av hus. Det ger en unik inblick i husets skick och behov, och hjälper till att säkerställa att huset är i ett tillfredsställande skick när köpet slutligen går igenom. Att ha en överlåtelsebesiktning utförd gör hela processen både tryggare och enklare.

Överlåtelsebesiktning checklista

Vi erbjuder vår överlåtelsebesiktning i tre olika nivåer beroende på ditt hus. Om du är osäker på vilken nivå som passar ditt hus bäst hjälper vi dig att välja rätt. Efter besiktningen får du ett protokoll som innehåller beskrivningar, fotografier och symboler för att hjälpa dig att förstå eventuella brister och risker för skador som kan påverka dig och ditt hus.

Protokollet ger också konkreta åtgärdsrekommendationer så att du kan vidta nödvändiga åtgärder för att skydda ditt hem. Vi meddelar även om det finns några byggnadsförbättringar som bör utföras för att förbättra komforten och effektiviteten i ditt hem.

Grundläggande besiktning

En okulär besiktning är lämplig för alla hus och innefattar följande: en sammanställning av säljarens uppgifter och handlingar, en okulär undersökning av alla tillgängliga utrymmen och synliga ytor, tak och fasader, fuktindikering i våta utrymmen och okulär kontroll av golv och väggar samt gradering av upptäckta brister och risk för skador.

Besiktningen är också en bra metod för att upptäcka potentiella problem som inte är synliga för ögat. Den kan också hjälpa till att identifiera eventuella säkerhetsrisker som kräver åtgärder. Besiktningen är ett bra sätt att försäkra sig om att huset är i gott skick och att det inte är i behov av några större reparationer. Det är viktigt att se till att alla kontroller som utförs är noggranna och att alla eventuella problem upptäcks.

Utökad besiktning – mer information och ökad trygghet

Att ge bästa besiktning av husets riskkonstruktioner. Detta inkluderar alla moment, samt kontroll av riskkonstruktioner med provhålstagning. Detta innefattar kontroller av vissa typer av väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare och krypgrund. Fuktmätning utförs också.

Utökad besiktning

Omfattande besiktning

Vad som också bör kontrolleras i en besiktning och som ger ett mer omfattande beslutsunderlag och innehåller alla moment samt ger ytterligare åtgärds- och kostnadsförslag för upptäckta skador i de kontrollerade riskkonstruktionerna. Vi kan fastställa skadans orsak och omfattning vid besiktningstillfället och därefter göra uppskattningar för att åtgärda skadorna. Oavsett om vi anlitas av säljaren eller köparen, genomförs besiktningen på samma sätt.

Vad kostar en överlåtelsebesiktning?

Det beror på storleken på fastigheten och tillgängligheten. För att bäst får reda på kostnaden, tar du kontakt med oss för en prisuppskattning av just ditt objekt.


Vad betyder överlåtelsebesiktning?

Denna typ av undersökning görs vid försäljning eller köp av villor och fritidshus. Både säljare och köpare kan vara uppdragsgivare av en överlåtelsebesiktning för att garantera att alla brister i huset identifieras och korrigeras innan överlåtelse.

Varför är det bra med en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning är ett bra sätt att säkerställa att du gör en trygg och transparent husaffär. Genom att få ett hus professionellt besiktat får du en bild av vilka eventuella brister som finns, och säljaren kan åtgärda dem innan affären genomförs. Det ger både köparen och säljaren trygghet och transparens, och säkerställer att huset är i gott skick innan affären slutförs.

Vad ingår i våra besiktningar

Vid en överlåtelsebesiktning kontrolleras inte de områden som ligger utanför bostadsbyggnaden, delar som inte är åtkomliga som exempelvis vind eller krypgrund som saknar inspektionsluckor eller tak täckta med snö.