Statusbesiktning

Är ni fastighetsägare eller bostadsrättsförening som önskar kännedom om fastighetens tekniska status kan ni få utfört en besiktning.

Sveriges Fastighetskonsult förespråkar självfallet att fastighetsägare ska ha ett långsiktigt tänk gällande fastighetens underhållsbehov, vilket man uppnår genom vår långsiktiga underhållsplan. Vi utför däremot nästan alla typer av besiktningar såsom Entreprenadbesiktning, Teknisk besiktning, Överlåtelsebesiktning, Skadebesiktning, Mögelbesiktning, Asbestbesiktning, fuktbesiktning, samt mer generella statusbesiktningar. Är ni i behov av särskild besiktning av specifika byggbeståndsdelar  eller besiktning av hela huset?

Ni  är varmt välkommen att kontakta oss för att tillsammans skapa en bedömning om era behov.

Tjänsten Statusbesiktning riktar sig till befintliga och blivande fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som vill få en överblick över fastighetens rådande status och dess underhållsbehov. Besiktningen ligger till grund för en rapport som ger en god överblick gällande fastighetens tekniska status. Rapporten ger fastighetsägare goda möjligheter att kostnadseffektivt förekomma samt ombesörja brister och potentiell problematik. Skulle även ombesörjande av bygg- och projektledning av underhållsåtgärder i fastigheterna bli aktuellt kan vi i anslutning till besiktningsuppdraget tillhandahålla bland landets bästa byggkonsulter.

Besiktningen utförs normalt som okulär besiktning där särskilda noteringar görs på beståndsdelar som bedöms vara i behov av åtgärd. För byggdelen omfattar normalt besiktningen bl.a. grund, stomme, tak och fasader m.fl. För tekniska installationerna omfattar normalt besiktningen bl.a. el, styr- och regler, VVS, ventilation och förekommande gemensamma våtrum. Även en syn av den yttre miljön utförs. Besiktningen utförs under stor noggrannhet gällande samtliga utrymmen med tillhörande beståndsdelar.

Färdigställd besiktningsrapport innehåller både text och bilder på beståndsdelar som har besiktigats. Besiktningsmannen gör en sammanfattning av teknisk status samt upplyser er om eventuellt åtgärdsbehov. Även en kostnadsuppskattning för eventuella åtgärder redovisas i rapporten. Rapporten innehåller också besiktningsmannens helhetsbedömning av fastigheten.

Statusbesiktning

Varför få utfört en statusbesiktning?

  • Uppfattning om fastighetens rådande status
  • Uppskattning om akut underhållsbehov
  • Förutse kommande underhållsåtgärder
  • Förenkla styrelsearbetet
  • Lägre försäkringspremier
  • Ökat värde
  • Förutse ev. avgiftsutveckling

VARFÖR NI BÖR ANLITA SVERIGES FASTIGHETSKONSULT?

Våra besiktningsmän besitter rätt kompetens gällande besiktning av förekommande byggnadstyper. Besiktningsmannen är alltid utbildad och sakkunnig samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet och tillämpliga certifikat. Vi utför alltid en grundlig förstudie av er fastighet för att kunna leverera marknadens bästa statusrapporter där beståndsdelar i fastigheten redovisas utförligt. Våra statusbesiktningar berör inre och yttre utrymmen i fastigheten, parallellt med förekommande myndighetsbesiktningar såsom OVK, el revision, hiss besiktning, lekplatsbesiktning m.fl.

Vi använder ett system som skapar lättförståeliga besiktningsprotokoll som kan ligga som grund för er budgetering. Vi anpassar oss till kundens önskemål gällande tid för syn av fastigheten.

VILL DU VETA MER

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag