Systematiskt Brandskyddsarbete

Systematiskt brandskyddsarbete.

I enlighet med Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ställer de svenska myndigheterna krav på att alla nyttjanderättsinnehavare av byggnader och anläggningar vidtager de åtgärder som behövs för att förebygga brand, förhindra och begränsa skador i en fastighet. All förekommande fastighetsverksamhet i Sverige ska således ha ett aktivt brandskyddsarbete. Det aktiva brandskyddsarbetet kan bestå av organisatorisk eller teknisk karaktär.

Vi förespråkar självfallet att alla fastighetsägare ska ha ett aktivt brandskyddsarbete, varvid vi bistår kunden gällande det organisatoriska brandskyddsarbetet i form av ett ronderingsprotokoll.

Tjänsten riktar sig främst till fastighetsägare och bostadsrättsföreningar som enligt lag är skyldiga att upprätthålla ett aktivt brandskyddsarbete. Tjänsten består av en fastighetskontroll där vi kontrollerar fastighetens kontrollbehov samt informerar om hur en brandskyddsorganisation kan se ut, därefter upprättar vi ett ronderingsprotokoll behjälpligt i arbetet att upprätthålla ett aktivt brandskyddsarbete. Fastighetskontrollen ligger till grund för ett ronderingsprotokoll och ger även kunden en överblick över fastighetens rådande brandskyddskontroll. Besiktningen ger även fastighetsägaren goda möjligheter att kostnadseffektivt förekomma samt ombesörja påträffade brister och potentiell problematik gällande fastighetens brandskydd.

Systematiskt brandskyddsarbete

Varför ska man ha ett Systematiskt brandskyddsarbete?

  • Obligatoriskt enligt Lagen om skydd mot olyckor
  • Uppfattning om fastighetens rådande brandskydd
  • Förenkla styrelsearbetet
  • Lägre försäkringspremier
  • Minska risken för olyckor

VARFÖR NI BÖR ANLITA SVERIGES FASTIGHETSKONSULT?

Vi besitter rätt erfarenhet av systematiskt brandskyddsarbete. Våra ronderingsprotokoll berör inre och yttre utrymmen i fastigheten.

Vi använder ett system som skapar lättförstådda protokoll som kan bistå kunden i det systematiska brandskyddsarbetet. Vi anpassar oss till kundens önskemål gällande tid för syn av fastigheten.

VILL DU VETA MER

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag