Totalbesiktning fr. 3 998:-

Är du osäker på fastighetens status? Vi erbjuder en totalbesiktning där vi går igenom din fastighets akuta och framtida underhållsbehov.

Begär en offert!

Offertförslag levereras normalt inom 24h

SBR logotyp

En komplett totalbesiktning

En totalbesiktning är en grundlig okulär besiktning av hela din fastighet, så att du kan få en helhetsbild över din fastighets välmående och underhållsbehov. Vi dokumenterar alla brister och bifogar en riskanalys med tillhörande åtgärdsförslag.

Vi är anslutna och godkända SBR Byggingenjörer (Sveriges byggingenjörers riksförbund). Vi har gedigen erfarenhet och utbildning inom totalbesiktning.

När ska man utföra en totalbesiktning?

En totalbesiktning kan vara ett bra alternativ när:

  • Du är osäker på fastighetens underhållsbehov
  • Besiktning inför eventuella garantiåtgärder
  • Vid köp och säljprocesser
  • I tvister med hantverkare
totalbesiktning
totalbesiktning

Totalbesiktning i hela Sverige fr. 3 998:-

Vanliga frågor och svar:

Alla beståndsdelar som ska ingå i besiktningsuppdraget kontrolleras. Besiktningsmannen skapar därefter ett besiktningsprotokoll som levereras till beställaren. Besiktningsprotokollet beskriver genom text och bilder noterade anmärkningar samt övriga konditionsbedömningar som har gjorts på besiktningsdagen.

Besiktningsprotokollet i sig är det som därefter utgör resultatet av vår statusbesiktning och kan ligga till grund för beslut gällande fastigheten och dess underhållsplan.

Skulle det uppstå några frågetecken eller behövas förtydliganden kring besiktningsprotokollet är vi tillgängliga via telefon och mail.

En totalbesiktning kan vara bra av många anledningar:

  • Uppfattning om fastighetens rådande status
  • Förutse ev. akuta problem
  • Uppfattning om underhållskostnader
  • Förenkla ev. köp/sälj beslut
  • Lägre försäkringspremier

Tiden besiktningen upptar varierar beroende på faktorer såsom beståndsdelarnas omfattning och utformning.

Priset för besiktningen varierar från fastighet till fastighet samt beroende på faktorer såsom beståndsdelarnas omfattning och utformning. Från ca 3 998kr och uppåt.

För ett exakt pris rekommenderar vi dig att du kontaktar oss för en gratis offert.

Klicka här för en kostnadsfri offert!

Besiktningsprotokollet beskriver genom text och bilder noterade anmärkningar samt övriga konditionsbedömningar som har gjorts på besiktningsdagen.

Ja vi är godkända SBR byggingenjörer.

Vi besitter rätt kompetens gällande husbesiktning för förekommande byggnadstyper. Vi är utbildade och sakkunniga samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet med tillämpliga certifikat. Vi utför i normala fall en grundlig förstudie av er fastighet för att kunna leverera en av (enligt oss) marknadens bästa besiktningstjänster.