Underhållsplan Fastighet

En väl utformad och uppdaterad underhållsplan är det viktigaste dokumentet en fastighetsägare har. Med våran underhållsplan kan du få reda på vad som ska göras, när det ska göras samt vad det kostar.

 

Vi levererar ett offertförslag normalt inom 48 timmar

SBR logotyp

Underhållsplan Fastighet

Vår underhållsplan väljs oftast av bostadsrättsföreningar och fastighetsägare som utan tillkommande tjänster önskar omedelbar ingående förståelse för fastigheten, dess underhållsbehov och underhållskostnader på ett enklare och tydligare sätt.

Vår kompletta underhållsplan innehåller normalt; en fullständig statusbesiktning med tillhörande besiktningsrapport, ekonomiska nyckeltal, prioriteringsordnat underhållsprogram för underhållsåtgärder, underhållshistorik, eventuella saneringsbehov samt information om lagstadgade besiktningar och kontroller. Allt levereras i formatet pdf och även som redigerbar underhållsplan på webben via applikationen Planara.

underhållsplan brf för ett bra pris
underhållsplan brf

Kom ihåg: En underhållsplan behöver uppdateras regelbundet för att vara aktuell.

underhållsplan för brf & fastigheter

Underhållsplan Fastighet

Hur fungerar en underhållsplan?

En underhållsplan beskriver fastighetens hälsa, underhållsbehov, underhållskostnader samt när åtgärder ska utföras. Fastighetsägare får således kännedom om eventuella åtgärder som behöver ågärdas akut och som kommer bli aktuella på längre sikt.

Underhållsplanen omfattar normalt hela fastigheten såsom byggnader, mark och installationer. Den berör således underhåll av exempelvis byggnadsdelar, teknikdelar och installationer såsom; utvändiga och allmänna delar exempelvis tak, fasader och fönster. Inre utrymmen exempelvis grundläggning källare, garage, tvättstuga och vind. Installations- och driftutrymmen såsom installationer för värme, vatten, avlopp, el och hiss etc.

Underhållsplanen är ett mycket viktigt underlag vid framställande av såväl årlig budget som flerårsbudget. Planen möjliggör bl.a. för jämnare avgiftsutveckling och är en förutsättning för att undvika större ekonomiska överraskningar.  När man känner till underhållskostnaden vet fastighetsägaren också hur mycket pengar som behöver avsättas till underhållsfonden. Att utföra planerade åtgärder snarare än panikinsatser lönar sig i längden.

Vi levererar underhållsplaner som sträcker sig över en på förhand utvald period, normalt 10, 20 eller 30 år. Underhållsplaner utförs av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) godkänd byggingenjör med gedigen branscherfarenhet, specialiserad i underhållsplanering.

Varför behövs en underhållsplan?

 • Förutse kostsamma underhållsåtgärder
 • Förenkla styrelsearbetet
 • Högre boendetrivsel
 • Lägre boendekostnader
 • Lägre försäkringspremier
 • Ökat fastighetsvärde
 • Ökad kreditvärdighet
 • Lägre driftskostnader
 • Jämnare avgiftsutveckling

Underhållsplanen är även ett viktigt verktyg för att tillgodose exempelvis Bostadsrättslagen 1991:614 som ställer krav på att stadgarna i en bostadsrättsförening anger de grunder enligt vilka medel ska avsättas för att säkerställa underhållet av fastigheten.

SBR logotyp

Svenska byggingenjörers riksförbund

Underhållsplan Fastighet

Man brukar säga att underhållsplanen är fastighetsägarens viktigaste dokument. Det borde därför vara självklart att alla har en komplett plan för underhåll, vilket alla dessvärre inte innehar. Vi kommer ofta i kontakt med fastighetsägare som inte har dessa dokument på plats, något som kan leda till mycket akuta kostsamma åtgärder, vilka man hade kunnat förutse och åtgärdat innan felet blev akut. Underhållsplanen hjälper styrelsen att planera, strukturera och som ovan nämnt förutse kommande och löpande åtgärder för fastigheten.

Vi hjälper er med detta arbete, från första kontakt till färdig plan och visar hur ni ska fortsätta jobba med underhållsplanen. Kontakta oss så berättar vi gärna mer.

Hur ser arbetet med underhållsplanen ut?

Kort och gott kan man säga att upprättandet av underhållsplanen sker i 4 steg:

Steg 1 – Förstudie

Det första steget är att inventera fastigheter som ska ingå i underhållsplanen. Planen upprättas  normalt utifrån fastighetens förutsättningar såsom; fastighetens ålder, konstruktion,  material, utformning och standard. Det  inhämtas också nödvändiga underlag såsom ritningar, besiktningsprotokoll, årsredovisningar, inventarielistor och övriga  förteckningar inför upprättandet av underhållsplanen. 

Steg 2 – Fastighetsbesiktning 

Uppdraget fortgår med besiktning av fastigheten och alla dess utrymmen företrädesvis i sällskap av representant(er) från  fastighetsägares styrelse. Där vi går igenom exempelvis byggnadsdelar, teknikdelar och installationer.

Steg 3 – Sammanställning 

Besiktningsprotokoll, insamlad data och övriga inhämtade förteckningar förs in i ett särskilt fastighetsprogram, kalkyleras och bedöms för att sedan skapa  underhållsplanen som beskriver underhållsåtgärder i omfattning, kostnad och tid för utförande.

Steg 4 – Att arbeta med underhållsplanen 

Vi visar hur underhållsplanen används i det fortlöpande arbetet av fastighetsägares styrelse och hur planen bör uppdateras efter behov.

Underhållsplanens syfte

Syftet med vår underhållsplan är att ni ska vara medvetna om fastighetens underhållsbehov och de kostnader den medför. Med vår underhållsplan blir det enklare att planera kostnaderna för underhållet över en längre period och när ni känner till den årliga snittkostnaden för underhållet vet ni också hur mycket pengar som behöver avsättas till underhåll. Genom att planera och  budgetera underhållet i god tid blir det enklare att uppnå en jämn boendekostnad och dessutom leda till lägre kostnader och spara pengar på sikt. Exempelvis kan onödiga lån eller plötsliga avgiftshöjningar på grund av akuta och kostsamma reparationer helt undvikas.

En fastighet som hålls i bra skick ger t.ex. följande fördelar:

 • lägre kostnader för drift och underhåll
 • lägre försäkringspremier
 • högre marknadsvärde
 • jämnare underhållskostnader

Med vår underhållsplan förenklas även det systematiska arbetet och ger er mer tid att fokusera på annat så som att sänka förbrukningar och uppgradera standarden.

Vad kostar en underhållsplan?

Priset landar någonstans mellan ca: 5 – 40 kr/m². Ja, det är ett stort spann, men det är många faktorer som spelar in. Exempelvis, fastighetens ålder, storlek och skick.

Exempel: ca 2500 m² – 20 000 – 50 000 kr.

Varför bör ni anlita Sveriges Fastighetskonsult?

Våra underhållsplanerare besitter rätt kompetens gällande underhållsplanering för förekommande byggnadstyper. Vi är utbildade och sakkunniga samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet inom husbesiktning, överlåtelsebesiktning.och underhållsplanering med tillämpliga certifikat. Vi utför i normala fall en grundlig förstudie av er fastighet för att kunna leverera en av marknadens bästa underhållsplaner.

Få hjälp med underhållsplan oavsett vart du befinner dig i Sverige

Vi arbetar rikstäckande och kan hjälpa er var ni än befinner er i landet.

Har du några andra frågor?

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag

Tack för underhållsplanen. Nu har vi bättre koll på underhållet!

Birgitta L / Styrelseledamot

Vi fick bättre inblick i vårat underhållsarbete vilket gjorde det enklare att budgetera.

Jan Å / Styrelseledamot

Vi blev jättenöjda med underhållsplanen! Vi rekommenderar Sveriges Fastighetskonsult!

Annica M / Ordförande