Underhållsplan Stockholm – Få gratis offert idag!

underhållsplan stockholm

Behöver du hjälp med underhållsplan i stockholm? Vill du kunna överblicka vilket underhåll er fastighet behöver år för år och vad det kommer kosta? Få hjälp med fastighetsägarens viktigaste verktyg för den långsiktiga fastighetsförvaltningen.

Varför behövs en underhållsplan i stockholm?

Underhållsplanen hjälper styrelsen att identifiera vilket underhållsbehov som finns, när åtgärder ska ske och ungefär vad det kommer att kosta. Fastighetsägare får således kännedom om eventuella åtgärder som akut behöver göras samt åtgärder som kan vara aktuella på längre sikt. En underhållsplan hjälper er också att undvika stora ekonomiska överraskningar.

En bra underhållsplan i stockholm kan bland annat hjälpa er att:

 • Förutse kostsamma underhållsåtgärder
 • Förenkla styrelsearbetet
 • Högre boendetrivsel
 • Lägre boendekostnader
 • Lägre försäkringspremier
 • Ökat fastighetsvärde
 • Ökad kreditvärdighet
 • Lägre driftskostnader
 • Jämnare avgiftsutveckling

Vad ingår i underhållsplanen?

I en underhållsplan från Sveriges Fastighetskonsult ingår framtida planerat underhåll som behöver göras av exempelvis byggnadsdelar, teknikdelar och installationer såsom; utvändiga och allmänna delar exempelvis tak, fasader och fönster. Inre utrymmen exempelvis grundläggning källare, vind och garage. Installations- och driftutrymmen innehållande bl.a. installationer för värme, vatten, avlopp och el etc. Vi finns tillgängliga för er i Stockholm men jobbar också rikstäckande.

Kan man inte bara vänta till saker behöver fixas?

Underhåll av fastigheter är i många fall kostnadskrävande vilket gör att det är viktigt att vara förberedd på att kunna finansiera dessa underhållsåtgärder. Underhållsplanen är här viktig för den ekonomiska planeringen.

Varför ska man anlita en konsult? Kan man inte bara göra underhållsplanen själv?

För att veta när, varför och hur alla delar av en fastighet bör underhållas så krävs specialkompetens och stor erfarenhet av fastighetsunderhåll. Samt kunskap om kostnaderna. Det är med stor sannolikhet att stora problem uppstår och att det kommer att kosta er mer i slutändan. Det är lite att jämföra med om du exempelvis skulle bygga hus på egen hand utan att ha rätt kompetens. Det skulle ta mer tid än för någon med rätt kompetens och sannolikheten att problem uppstår är väldigt stor.

Är det lag på att ha en underhållsplan?

Ja, det skulle man kunna säga, även om det inte uttryckligen står “underhållsplan” i lagen. Bostadsrättslagen 1991:614 ställer krav på att stadgarna i en bostadsrättsförening anger de grunder enligt vilka medel ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus. Normalt uppfylls kravet genom att föreningen har en tillämplig underhållsplan. Läs mer om detta här.

Vad kostar en underhållsplan?

En rad faktorer spelar in när det kommer till priset av en underhållsplan, bland annat:

 • Hur många år den ska täcka
 • Hur detaljerad och omfattande planen är.
 • Hur byggnaden ser ut och dess ålder
 • Mängd och storlek på fastighet och markytor

Gratis offert på underhållsplan i Stockholm

Vill du få professionell hjälp med att underhållsplanera i Stockholm? Vi har många års erfarenhet i branschen och jobbar enbart med digitala dokument, för att underlätta arbetet för båda parter. Fyll i formuläret här för att få en gratis offert på underhållsplan.