Upphandling av entreprenader

Ändamålsenlig upphandling är nyckeln till lyckade entreprenader.

Vanligtvis blir inga fastighetsbyggnationer bättre än vad som anges i upphandlingskontraktet med tillhörande RAM-handling och AF-del. Varje år blir beställare tvungna att åtgärda kostsamma brister som kan uppstå vid ombyggnation eller nybyggnation av en fastighet. Detta pga. att kontraktshandlingarna för entreprenaden varit otillräckliga eller har tillämpats felaktigt. En korrekt utförd upphandling av kan bespara både beställaren och entreprenören överflödig tidsåtgång och därtill kostnadspåslag. För entreprenadverksamheten i Sverige finns ett flertal standardavtal som gäller vid upphandling av entreprenader, exempelvis AB04, ABT06, ABS09, ABK09, AFU och AFTU. Upphandling av byggnadsentreprenader kan verka komplicerat. Det är det inte för medarbetarna på Sveriges Fastighetskonsult. Vi kan det här med upphandling. Kontakta oss redan idag för mer information eller en kostnadsfri offert så kan vi bistå er vid upphandling av entreprenader.

Allmänna Bestämmelser

Varför anlita sakkunnig vid upphandling?

  • Förutse oväntade utgifter
  • Utförande enligt rådande byggregler
  • Utförande enligt myndighetskrav
  • Minska risken för olyckor
  • Förenkla styrelsearbetet
  • Högre boendetrivsel
  • Lägre kostnader
  • Tydliga garantitider
  • Tydligt funktionsansvar

VARFÖR NI BÖR ANLITA SVERIGES FASTIGHETSKONSULT?

Våra medarbetare besitter rätt kompetens gällande upphandling och även projektledning av förekommande entreprenader. Medarbetaren är alltid utbildad och sakkunnig samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet ock tillämpliga certifikat. Vi utför alltid en grundlig förstudie av er fastighet och era önskemål för att kunna leverera ändamålsenlig upphandling.

VILL DU VETA MER

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag