Här besvarar vi de vanligaste frågorna kring underhållsplan för bostadsrättsförening. Vi är specialiserade i underhållsplanerings-, projektlednings- och besiktningsuppdrag med ändamål att utföra tekniska förvaltningstjänster ändamålsenligt och idealiskt, samt i enlighet med rådande bygg- och branschregler.

Vad är en underhållsplan och varför behövs den?

Underhållsplanen är ett viktigt styrdokument som behövs för att föreningen ska förutse, planera och strukturera nuvarande och kommande underhållsåtgärder. En underhållsplan behövs också för att hjälpa bostadsrättsförening att spara pengar och undvika kostsamma akuta åtgärder.

Vad ingår i underhållsplanen?

I en underhållsplan från Sveriges Fastighetskonsult ingår framtida planerat underhåll som behöver göras av exempelvis byggnadsdelar, teknikdelar och installationer såsom; utvändiga och allmänna delar exempelvis tak, fasader och fönster. Inre utrymmen exempelvis grundläggning källare, vind och garage. Installations- och driftutrymmen innehållande bl.a. installationer för värme, vatten, avlopp och el etc.

Kan man inte bara vänta till saker behöver fixas?

Underhåll av fastigheter är i många fall kostnadskrävande vilket gör att det är viktigt att vara förberedd på att kunna finansiera dessa underhållsåtgärder. Underhållsplanen är här viktig för den ekonomiska planeringen.

Varför ska man anlita en konsult? Kan man inte bara göra underhållsplanen själv?

För att veta när, varför och hur alla delar av en fastighet bör underhållas så krävs specialkompetens och stor erfarenhet av fastighetsunderhåll. Samt kunskap om kostnaderna. Det är med stor sannolikhet att stora problem uppstår och att det kommer att kosta er mer i slutändan. Det är lite att jämföra med om du exempelvis skulle bygga hus på egen hand utan att ha rätt kompetens. Det skulle ta mer tid än för någon med rätt kompetens och sannolikheten att problem uppstår är väldigt stor.

Med gott om pengar i föreningen behöver vi väl inte vara oroliga för oförutsedda utgifter och planera för något som kanske händer om 10 år?

Att ha god ekonomi i bostadsrättsföreningen är en stor fördel och med god översikt och planering för åtgärder av fastigheten kan man se till att den goda ekonomin består. Då gäller det att veta vad man behöver göra och detta kan vara svårt för en person som är outbildad inom området. Speciellt på en större fastighet.

Underhållsplanen hjälper även med dokumentation för bostadsrättsföreningen. Om en person har skött förvaltningen utan någon dokumentering så blir det svårt för nästa person som ska ta över. En väl utförd och genomarbetad underhållsplan gör att man undviker dessa typer av problem.

Är det lag på att ha en underhållsplan?

Ja, det skulle man kunna säga, även om det inte uttryckligen står ”underhållsplan” i lagen. Bostadsrättslagen 1991:614 ställer krav på att stadgarna i en bostadsrättsförening anger de grunder enligt vilka medel ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus. Normalt uppfylls kravet genom att föreningen har en tillämplig underhållsplan. Läs mer om detta här.

Vår fastighet är helt ny och behöver inte underhållas på länge. Kan man då vänta med en underhållsplan?

Att komma igång med underhållsplanen redan från start är en god idé. Då har man tid att börja planera och spara för framtiden. Risken är annars att man väntar till något plötsligt dyker upp för att man är naiv bara för att fastigheten är ny. Förberedelse är nyckeln till god förvaltning.

Vad kostar en underhållsplan?

En rad faktorer spelar in när det kommer till priset av en underhållsplan, bland annat:

  • Hur många år den ska täcka
  • Hur detaljerad och omfattande planen är.
  • Hur byggnaden ser ut och dess ålder
  • Mängd och storlek på fastighet och markytor

På SFK kan du få en kostnadsfri offert på pris av underhållsplan.

Om en konsult gör en underhållsplan åt oss, hur använder vi den?

En underhållsplan från Sveriges Fastighetskonsult är enkel och tydlig för att göra det självklart för användaren vad som behöver göras. Du får bilder av din egna fastighet med beskrivningar i klartext om vad som behöver göras och varför. Besiktningsmans prioritet vid utformning av underhållsplan är att göra den så användarvänlig som möjligt så att man lätt kan arbeta utifrån planen. Planen levereras digitalt i pdf-format tillsammans med applikationen Planara där både nybörjare och de allra mest erfarna specialisterna kan underhållsplanera, enkelt och smidigt.