Sveriges kanske mest kompletta överlåtelsebesiktning.

Tjänsten riktar sig till befintliga och blivande fastighetsägare som vill få en väldigt god överblick över fastighetens rådande tekniska status och underhållsbehov. Besiktningen ligger till grund för en rapport som ger god överblick över fastighetens tekniska status. Rapporten ger även fastighetsägare goda möjligheter att kostnadseffektivt förekomma samt ombesörja brister och potentiell problematik.

Klicka här för gratis offert…

Besiktningen utförs genom okulär inspektion och omfattar t.ex. byggnader inkluderande samtliga förekommande utvändiga och allmänna delar såsom: tak, fasader och fönster m.fl., inre utrymmen (t.ex. grundläggning, vind och ev. garage); Installations- och driftutrymmen m.fl., samt andra utrymmen där fastighetsägare har underhållsansvar; utvändiga delar (t.ex. markytor och parkeringsplatser), Installationer för värme, vatten, avlopp, el etc. bedöms okulärt och genom historik. Instrument för fuktindikering/mätning i våta utrymmen medtages vid samtliga besiktningsuppdrag. Kompletterande djupundersökningar såsom prövning m.fl. kan ombesörjas tillkommande av Sveriges Fastighetskonsult om ordinarie bedömning visar på behov av detta.

Besiktningen utförs under stor noggrannhet gällande samtliga utrymmen med tillhörande byggbeståndsdelar.

Rapporten innehåller både text och bilder på beståndsdelar som besiktigats. Besiktningsmannen gör en sammanfattning av fastighetens tekniska status samt upplyser kunden om eventuella åtgärdsbehov fastigheten kan komma att ha under de kommande åren.

Varför besiktiga huset?

  • Uppfattning om fastighetens rådande status
  • Förutse kommande underhållsåtgärder
  • Uppfattning om underhållskostnader
  • Förenkla ev. köpebeslut
  • Lägre försäkringspremier
  • Ökat värde
  • Förutse ev. driftstopp

VARFÖR NI BÖR ANLITA SVERIGES FASTIGHETSKONSULT?

Våra besiktningsmän besitter rätt kompetens gällande besiktning av förekommande byggnadstyper. Besiktningsmannen är alltid utbildad och sakkunnig samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet och tillämpliga certifikat. Vi utför alltid en grundlig förstudie av er fastighet för att kunna leverera marknadens bästa besiktningsrapporter där beståndsdelar i fastigheten redovisas utförligt. Våra besiktningar berör inre och yttre utrymmen i fastigheten. Vi använder ett system som skapar lättförstådda besiktningsprotokoll. Vi anpassar oss till kundens önskemål gällande tid för syn av fastigheten.

VILL DU VETA MER

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag