Något som många har frågor kring är hur underhållsfond och hur mycket kapital som bör avsättas för detta. En underhållsfond, eller yttre fond som det också kallas, kan vara svårt att få grepp om. Denna är dock mycket central i en bostadsrättförenings ekonomi och har man missat detta kan det resultera i stora problem.

Underhållsfonden formellt sätt

Varje år sätter brf över en summa som sätts av till ”fonden”. Man sparar för eventuella kostsamma åtgärder som kan förekomma i framtiden. När den här stora underhållsåtgärden dyker upp kan man plocka ut fondpengar och använda dessa.

Under året kan brf både sätta in och ta ut pengar ur fonden vid behov. En summa sätts av varje år och det plockas ut för det underhåll som gjorts. Insättning och uttag kan variera från år till år beroende på behovet. Vissa år sätter man in mer än man behöver använda och ta ut och vissa år tvärtom. Detta är ett sätt att ”jämna ut” föreningens underhållskostnader mellan åren.

Underhållsfonden i verkligheten

I verkligheten så finns underhållsplanen bara på pappret, i balansräkningen. Det är alltså inte någon fond eller bankkonto med sparade pengar på. Det är endast siffror med i balansräkningen.

Årliga underhållskostnader i brf kan endast finansieras med verkliga pengar från ett bankkonto. Det finns alltså inga pengar att hämta från ”underhållsfonden”.

Avsättningen till underhållsfonden är enbart en bokföringstransaktion, man flyttar siffror i balansräkningen från en rad till en annan.

Exempel:
Brf har 1 000 000 kr avsatt i underhållsfonden. Föreningen behöver göra underhållsåtgärder för 300 000 kr men har endast 100 000 kr i sin kassa. Föreningen behöver därför ta ett lån på 200 000 kr för att kunna betala för underhållet. Det finns alltså aldrig några pengar i den yttre fonden.

En vanlig missuppfattning kring den yttre fonden

En vanlig missuppfattning om underhållsfonden är att det finns pengar i den och att brf kan använda dessa vid renovering men detta stämmer alltså inte.

Istället får brf kolla på hur mycket pengar och eventuella tillgångar som föreningen har utöver den egna fastigheten. I många fall tar brf lån när de ska göra större underhåll så det är viktigt att ha koll på föreningens skuldsättningsgrad.

I vissa fall finns exempelvis värdepapper som tillgång i brf som kan säljas för att få in pengar till renoveringar. Andra har tillgångar som outnyttjade utrymmen som kan byggas till exempelvis lägenheter och säljas för att driva in pengar till renoveringskostnader.

Varför ska man inte ha riktiga pengar i den yttre fonden? Det finns egentligen ingen bra anledning till att ha pengar sittandes på ett konto. Det är bättre att använda dessa pengar till att amortera på föreningens lån eller investeringar som ger avkastning på pengarna.

Exempel på vad brf:s underhållsfond kan användas till

  • Målning av fasader
  • Byte av fönster och dörrar
  • Byte/ renovering av tak och fasad
  • Dränering
  • Alla typer av underhållsåtgärder som brf behöver göra

Avsättning till underhållsfonden

Underhållsplanen för brf bör ha resulterat i en uppskattning av bostadsrättsföreningens årliga snittkostnad för underhåll och avsättningen till underhållsfonden bör motsvara denna snittkostnad.

Avsättningen till underhållsfonden är en endast bokföringsmässig transaktion. Genom att reservera medel till den yttre fonden förs kapitalet från fritt eget kapital till bundet eget kapital. Vid uttag ur fonden gäller det omvända, kapitalet förs från bundet till fritt eget kapital i balansräkningen.

Med hjälp av en underhållsplan kan man tydligt se om nuvarande avsättning är tillräcklig. Underhållsplan från Sveriges Fastighetskonsult levereras i både PDF-format och som redigerbar underhållsplan på webben genom webbapplikationen Planara. Oavsett fastighetens typ eller utformning kan en underhållsplan skapas smidigt och enkelt i Planara.