Statusbesiktning

En fullständig kontrollcheck av hela eller delar av din fastighet för att utvärdera vilka behov som finns och få det dokumenterat av en certifierad besiktningsman

Begär en offert!

Offertförslag skickas vanligen inom 24h

SBR logotyp

Vad är en statusbesiktning?

En statusbesiktning är en besiktning som kan omfatta hela eller delar av en fastighet. Besiktningens omfattning kan begränsas till enskilda konstruktionsdelar så som tak, fasad, fönster, våtrum och andra byggbeståndsdelar. Besiktningen ger information om eventuella brister fastigheten kan komma att ha.

Våra statusbesiktningar utförs alltid av en certifierad och erfaren besiktningsman ansluten till SBR. Vid besiktningen identifieras underhållspunkter och påträffade bedömda anmärkningar protokollförs. Besiktningsprotokollet levereras till beställaren samt lagras normalt i vår databas. Protokollet har besiktningsutlåtanden i text och bilder som kan fungera som dokumentation över fastighetens kondition samt ett verktyg för planerande av underhållsåtgärder. Protokollets innehåll kan även fungera som underlag till en underhållsplan.

När ska man utföra en statusbesiktning?

En statusbesiktning kan vara ett särskilt bra hjälpmedel när du är osäker på husets skick eller går i renoveringstankar. Det kan också vara bra om en hantverkare utfört ett mindre bra arbete och företaget inte tar ansvar.

  • När du är osäker på fastighetens kondition och underhållsbehov
  • Besiktning inför eventuella garantiåtgärder
  • I tvister med hantverkare m.m.

 

statusbesiktning

Statusbesiktning

Husbesiktning solna

Varför en statusbesiktning?

  • Uppfattning om fastighetens rådande status
  • Information om akuta underhållsbehov
  • Förutse kommande underhållsåtgärder
  • Förenklad underhållsplanering
  • Lägre försäkringspremier
  • Ökat värde
  • Förutse ev. avgiftsutveckling

Exempel på statusbesiktningar:

takbesiktning

Takbesiktning

Taket är en viktig beståndsdel. Därför kan det vara bra att få en inblick i dess skick och underhållsbehov.

Badrumsbesiktning

I badrummet är det särskilt viktigt att konstruktionen är intakt, om inte riskerar du kostsamma skador som bara blir värre med tiden.

Fönsterbesiktning

Vi erbjuder en fullständig genomgång av era fönster där vi dokumenterar samtliga brister tillsammans och tillhörande åtgärdsförslag.

fasadbesiktning

Fasadbesiktning

Vi hjälper er besiktiga alla typer av fasader för att bedöma kondition och underhållsbehov.

avloppsbesiktning

Avloppsbesiktning

Vi besiktigar avloppssystem för att bedöma kondition och kvarvarande livslängd.

besiktning av tillbyggnad

Besiktning av tillbyggnad

Vill du få en tillbyggnad besiktigad av en godkänd besiktningsman? Tveka inte att höra av dig till oss.

balkongbesiktning

Balkongbesiktning

Balkonger ska vara säkra att gå ut på. Balkonger kan besiktigas okulärt eller genom sk. karbonatiseringsprov.

totalbesiktning

Totalbesiktning

Genom en total besiktning kan vi besiktiga hela fastigheter och byggnader, inkluderande byggdelar och installationsdelar m.fl.

Vanliga frågor och svar:

En statusbesiktning är en okulär inspektion utförd av en fullt kvalificerad, professionell, utbildad och erfaren besiktningsman. Ett proffs på att utvärdera byggnader och deras komponenter. Inspektionen är utformad för att ge dig all information du behöver för att få en fullständig status på objektet i fråga. Du kommer gå ifrån besiktningen med en tydlig insikt om vilka åtgärder (om några) som behöver utföras och vad som behöver underhållas på kort och längre sikt.

En typisk statusbesiktning kan delas upp i tre punkter:

1. Okulär besiktning – Du träffar besiktningsmannen på fastigheten vid överenskommen tidpunkt. Många som medverkar vid besiktningen tycker att det är informativt eftersom de rör sig runt fastigheten med en professionell guide. Att delta är inte obligatoriskt, men ni är självklart välkommna. Hur lång tid besiktningen tar beror på fastighetens skick och omfattning.

2. Besiktningsrapport – Levereras normalt inom 3 arbetsdagar. Vi belyser de brister vi hittar tillsammans med åtgärdsförslag och delar med oss av särskild byggteknisk information så som tekniska livslängder för byggnadsdelar.

3. Efter besiktningen – Kommer vi att vara tillgängliga för att klargöra eventuella frågetecken som uppstår kring besiktningen eller besiktningsprotokollet.

Priset för en statusbesiktning kan variera avsevärt beroende på vad som ingår. C:a fr 3 998kr och uppåt. Besiktningens pris beror på många faktorer så som fastighetens rådande status, vad som ingår och hur stor yta som skall besiktigas.

För ett exakt prisförslag rekommenderar vi att du kontaktar oss för en gratis offert.

Kontakta oss för en offert

Ja, vi är godkända SBR byggingenjörer.

Våra besiktningsmän besitter rätt kompetens gällande besiktning av förekommande byggnadstyper. Våra besiktningsmän är alltid utbildade och sakkunniga samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet och tillämpliga certifikat. Vi utför alltid en grundlig förstudie av er fastighet för att kunna leverera marknadens bästa statusbesiktningar.

Har du några andra frågor?

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag