Komplett överlåtelsebesiktning
fr. 3 998:-

En överlåtelsebesiktning är en besiktning som görs av en besiktningsman inför ett fastighetsköp. Besiktningen syftar till att upptäcka eventuella fel eller brister i fastigheten som kan påverka köparens beslut att köpa fastigheten eller priset som köparen är villig att betala.
Vår överlåtelsebesiktning är en grundlig och noggrann okulär byggteknisk undersökning av alla åtkomliga ytor såväl invändigt som utvändigt. 

Offertförslag levereras normalt inom 24h

SBR logotyp

Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning är en besiktning av en fastighet som görs av en besiktningsman innan fastigheten säljs. Besiktningsmannen går igenom fastigheten och tittar efter eventuella fel eller brister som kan påverka fastighetens värde eller köparens beslut att köpa fastigheten.

Besiktningsmannen gör ett protokoll över besiktningen som både köpare och säljare får ta del av. Protokollet ska innehålla en beskrivning av eventuella fel eller brister i fastigheten samt en bedömning av hur dessa brister kan påverka fastighetens värde.

Köparen har rätt att häva köpet om det finns fel eller brister i fastigheten som inte har upptäckts vid besiktningen och som är så allvarliga att de gör fastigheten osäljbar eller att köparen inte vill köpa fastigheten till det avtalade priset.

En överlåtelsebesiktning är ett bra sätt för köparen att få en bild av fastighetens skick och för att minska risken för att köpa en fastighet med dolda fel.

Detta är vår kompletta överlåtelsebesiktning

Tjänsten riktar sig främst till befintliga och blivande fastighetsägare som vill få en helhetsbild och kontrollcheck över fastighetens rådande status och underhållsbehov. Besiktningen ligger till grund för en rapport som ger god överblick över fastigheten tekniska status. Rapporten ger även goda möjligheter att kostnadseffektivt förekomma samt ombesörja brister och potentiell problematik.

När ska man utföra en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning kan vara ett bra alternativ när:

 • Du är osäker fastighetens underhållsbehov
 • När du köper eller säljer en fastighet
 • Du vill veta vad som behöver åtgärdas akut och planera inför kommande underhållsåtgärder

Besikta ditt hus innan köp, boka din överlåtelsebesiktning. 

Hur går en överlåtelsebesiktning till?

När vi utför en överlåtelsebesiktning så utförs den av en SBR-godkänd besiktningsman som besitter rätt kompetens gällande besiktning av förekommande byggnadstyper. Besiktningsmannen är alltid utbildad och sakkunnig samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet och tillämpliga certifikat.

Besiktningsmannen börjar med att gå igenom handlingarna som fastighetsägaren tillhandahållit. Det brukar vanligtvis innefatta bygglov, riktning över fastigheten eller andra tekniska besiktningar. Vi talar även med säljaren av fastigheten för att ställa frågor kring saker som inte framgår av handlingarna. Det kan handla om eventuella skador, renoveringar som utförts eller annan typ av underhåll av fastigheten.

Därefter görs en så kallad okulär besiktning, vilket betyder att man kollar på alla tillgängliga och synliga ytor som innefattar fastigheten. Det handlar om alla rum, källare, garage, tak, fasad och andra tillgängliga ytor. Viktigt att tänka på här är att inga instrument används och inga fysiska undersökningar görs av fastigheten.

Besiktningsmannen dokumenterar allting noga och gör en bedömning utifrån det som framgått av den okulära besiktningen, vad säljaren sagt och utifrån de dokumentationer som fanns på plats. Skulle besiktningsmannen ha något att antyda på kring eventuella skador eller underliggande fel som inte framkommit så framställs dessa i en så kallad riskanalys med en välformulerad motivering till anmärkningen.

Som sista del i besiktningen så framställs en rapport där en sammanställning framställs och eventuella risker tas upp. Rapporten i sig är det som därefter utgör resultatet av en överlåtelsebesiktning.

överlåtelsebesiktning pris

Överlåtelsebesiktning fr. 3 998:-

överlåtelsebesiktning pris

Varför ska man göra en överlåtelsebesiktning?

 • Uppfattning om fastighetens rådande status
 • Förutse kommande underhållsåtgärder
 • Uppfattning om underhållskostnader
 • Förenkla ev. köpebeslut
 • Lägre försäkringspremier
 • Ökat värde
 • Förutse ev. driftstopp

Överlåtelsebesiktning – Ska du köpa eller sälja hus?

Funderar du på att köpa eller sälja hus? I båda fallen är en överlåtelsebesiktning en viktig del av processen. Som köpare av ett hus är det ditt ansvar att undersöka huset innan du genomför köpet. En överlåtelsebesiktning ger dig värdefull information om husets skick, vilket minskar risken för obehagliga överraskningar när affären är klar.
Besiktningsprotokollet fungerar också som en slags underhållsplan, där du får tips om hur du kan vara en hållbar husägare genom att förlänga husets livslängd och åtgärda skador i ett tidigt skede.

För dig som säljare är det också fördelaktigt att genomföra en överlåtelsebesiktning innan du lägger ut ditt hus till försäljning. Vi har erfarenhet av att ett besiktigat hus ger en bättre utgångspunkt vid försäljning, eftersom köparen får insyn i vad som ingår i köpet.

Välj en pålitlig partner för din överlåtelsebesiktning så att du kan känna dig trygg genom hela processen. Vi hjälper dig med en professionell besiktning för att säkerställa att både köpare och säljare får en smidig och transparent affär. 

Varför bör ett hus besiktigas?

Att köpa ett hus är en stor investering, och det är viktigt att göra sin research innan man slår till. En överlåtelsebesiktning av huset är ett utmärkt sätt att få en bild av fastighetens skick och för att minska risken för att köpa en fastighet med dolda fel.

En överlåtelsebesiktning är en besiktning av en fastighet som görs av en besiktningsman innan fastigheten säljs.
Besiktningsmannen går igenom fastigheten och tittar efter eventuella fel eller brister som kan påverka fastighetens värde eller köparens beslut att köpa fastigheten.

Besiktningsmannen skriver även ett protokoll över besiktningen som både köpare och säljare får ta del av. Protokollet innehåller en beskrivning av eventuella fel eller brister i fastigheten samt en bedömning av hur dessa brister kan påverka fastighetens värde. Köparen har rätt att häva köpet om det finns fel eller brister i fastigheten som inte har upptäckts vid besiktningen och som är så allvarliga att de gör fastigheten osäljbar eller att köparen inte vill köpa fastigheten till det avtalade priset.

En överlåtelsebesiktning är ett bra sätt för köparen att få en bild av fastighetens skick och för att minska risken för att köpa en fastighet med dolda fel. Det är också ett sätt för köparen att förhandla om priset på fastigheten om det finns fel eller brister som behöver åtgärdas.

Kan jag utföra överlåtelsebesiktningen själv?

Lagen ställer inga krav på hur en överlåtelsebesiktning ska genomföras eller besiktningsmannens yrkeskompetens. Det innebär att det finns många som utför överlåtelsebesiktningar utan att ha den utbildning eller erfarenhet som krävs för att göra ett bra jobb.

Om du funderar på att anlita en besiktningsman för en överlåtelsebesiktning är det viktigt att du gör din research och väljer en besiktningsman som är kvalificerad och erfaren. Du kan kontrollera om besiktningsmannen är godkänd av SBR genom att besöka SBR:s hemsida.
SBR är en branschorganisation för besiktningsmän som ställer höga krav på sina medlemmars utbildning och erfarenhet.
Om en besiktningsman är godkänd av SBR kan du vara säker på att han eller hon har den kunskap och erfarenhet som krävs för att göra ett bra jobb.

Här är några tips för att välja en besiktningsman för en överlåtelsebesiktning:

 • Kontrollera om besiktningsmannen är godkänd av SBR.
 • Be om referenser från tidigare kunder.
 • Fråga om besiktningsmannens utbildning och erfarenhet.
 • Be om en skriftlig offert.
 • Kontrollera besiktningsmannens ansvarsförsäkring.

Fördelar med att anlita oss för din besiktning:

 • SBR Godkänd besiktningsman
 • Vi innehar giltig ansvarsförsäkring för överlåtelsebesiktning
 • Besiktningsmän med dokumenterad byggteknisk utbildning enligt SBR
 • Endast noggranna och certifierade experter med dokumenterad erfarenhet och kunskap

Vi hjälper dig med professionella överlåtelsebesiktningar i hela Sverige. Oavsett i vilken del av landet du bor så kan du räkna med vår professionella service. Vi verkar i stort sett i hela Sverige för att förenkla processen för dig.

Gör din bostadsaffär enklare, boka din överlåtelsebesiktning idag! 

Kan man göra en överlåtelsebesiktning efter att man skrivit kontrakt? 

Visst kan man göra det! Överlåtelsebesiktningen kan göras efter att man skrivit på avtalet och man brukar lägga till en klausul om besiktning i kontraktet.
Som köpare brukar man ha 2 veckor på sig att utföra besiktningen i dessa fall. 

Vanliga frågor och svar vi får om överlåtelsebesiktning

Våra överlåtelsebesiktningar utförs alltid av en certifierad och erfaren besiktningsman. Besiktningsmannen börjar normalt med att kontrollera fastighetsägarens upplysningsplikt om historiska skador, renoveringar eller annan typ av underhåll av fastigheten. Därefter görs en okulär besiktning av hela huset, där man kollar på husets alla beståndsdelar. Det betyder att man använder sin syn, hörsel och lukt för att gå igenom hela fastigheten utan förstörande ingrepp.

Besiktningsmannen dokumenterar på ett tydligt sätt och gör en bedömning utifrån det som framgått av den okulära besiktningen, vad fastighetsägaren sagt och utifrån de dokumentationer som finns på plats. En riskanalys utföres vid antydan till brister vilka kan komma att orsaka större skada.

Som en sista del i besiktningen framställs en besiktningsrapport. Rapporten i sig är det som därefter utgör resultatet av en husbesiktning och kan ligga till grund för beslut gällande fastighetens status, och underhållsplan.

Under hela processen kommer vi att finnas tillgängliga via mail eller telefon om det skulle uppstå några frågetecken eller behövas förtydliganden kring rapporten.

Tiden besiktningen upptar varierar beroende på faktorer såsom beståndsdelarnas omfattning och utformning.

Priset för besiktningen varierar från fastighet till fastighet samt beroende på faktorer såsom beståndsdelarnas omfattning och utformning. Från ca 3 998kr och uppåt.

För ett exakt pris rekommenderar vi dig att du kontaktar oss för en gratis offert.

Få en gratis offert!

Här är en lista över vad besiktningsmannen i normala fall granskar: 

 • Beståndsdelar på tomten och markanläggningar: Markytor, trädgårds- och stödmurar, grindar, staket, altaner, parkeringsplatser, belysningsarmaturer, pool m.fl.
 • Fasader och beståndsdelar på fasader: Fasadtäckning, fönster & fönsterdörrar, balkonger, entréer, luckor,
  Loftgångar, belysning, stuprör m.fl.
 • Taket och beståndsdelar på taket: Taktäckning, skorsten, huvar, takfönster, takterrasser, stegar, taksäkerhetsdetaljer, hängrännor, vindskivor m.fl.
 • Invändiga utrymmen: Sällskapsrum, sovrum, kök, badrum, toalettrum, korridorer, tvättstuga, förråd, soprum, vind, källare,
  driftutrymmen, garage m.fl. (Förekommer krypgrund bör beställaren kontrollera att tillträde finns på besiktningsdagen).
 • Tekniska installationer: System för el, värme, vatten, ventilation, avlopp, styr- & regler, gas, kyla, tele, nätverk m.fl.
 • Fukt och mögelkontroll: Fuktmätning utförs i våta utrymmen och zoner, såsom i badrum, toalettrum, kök och riskkonstruktioner. Kontroll utförs även i andra beståndsdelar vid antydan till särskild problematik.

Besiktningsprotokollet beskriver genom text och bilder noterade anmärkningar samt övriga konditionsbedömningar som har gjorts på besiktningsdagen.

Vi besitter rätt kompetens gällande överlåtelsebesiktning för förekommande byggnadstyper. Vi är utbildade och sakkunniga samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet med tillämpliga certifikat. Vi utför i normala fall en grundlig förstudie av er fastighet för att kunna leverera en av marknadens bästa besiktningstjänster.

Andra frågor om överlåtelsebesiktning?

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag.

Mycket kompetent överlåtelsebesiktning! Vi återkommer gärna igen.

Martin A

Jätte bra utförd besiktning, tack.

Anna H

Mycket tacksamma för bra utförd besiktning. Går fint att använda oss som referens..

Jens A

Överlåtelsebesiktning hus, Överlåtelsebesiktning lägenhet, Överlåtelsebesiktning flerbostadshus, Överlåtelsebesiktning bostadsrätt, Överlåtelsebesiktning Köpare, Överlåtelsebesiktning Säljare, Överlåtelsebesiktning fritidshus, lägenhetsbesiktning, besiktning bostadsrätt,