Skadeutredning

Vi utför normalt skadeutredningar med förbehåll för förstörande provning. Det betyder att vi förutser att skadan som ska utredas är tillgänglig för analys utan att vi behöver göra ingrepp i fastigheten.

Tjänsten skadeutredning riktar sig till befintliga och blivande fastighetsägare som önskar utreda ursprunget till uppenbara skador i fastigheten samt önskar att bli rekommenderade åtgärdsförslag. Utredningen ligger till grund för en rapport som i möjlig utsträckning beskriver uppkomst till eventuella skador.

Det kan finnas flertalet typer av skador i en fastighet, exempelvis allt från sprickor i byggnadsdelar till flera typer av mögel, och därför flertalet utredningsmetoder. En provtagningsplan måste således individanpassas efter frågeställning. Vid misstanke om exempelvis mikrobiell påväxt (mögel) utförs normalt en provtagning från sannolikt utsatt byggbeståndsdel. Provet skickas sedan till en särskild institution för analys. Sedan utreds uppkomsten till skadan som exempelvis kan bero på bristfällig ventilation eller vattenläckage.

Rapporten ni tilldelas innehåller både text och bilder på utredda skador. Utredaren gör en sammanfattning av skadornas tekniska status samt upplyser er om vilka åtgärdsbehov fastigheten kan komma att stå inför. Även en kostnadsuppskattning för eventuella åtgärder redovisas i rapporten. Rapporten innehåller också besiktningsmannens egna helhetsbedömning.

Skadeutredning

Varför utreda eventuella skador i fastigheten?

  • Uppskatta omfattning
  • Uppskatta skadlig förekomst
  • Förhindra skadans tillväxt
  • Uppskatta åtgärdsbehov
  • Förenkla ev. köpebeslut
  • Förekommande Myndighetskrav

VARFÖR NI BÖR ANLITA SVERIGES FASTIGHETSKONSULT?

Våra besiktningsmän besitter rätt kompetens gällande besiktning av förekommande skador. Besiktningsmannen är alltid utbildad och sakkunnig samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet och tillämpliga certifikat. Vi använder ett system som skapar lättförstådda skaderapporter. Vi anpassar oss till kundens önskemål gällande tid för syn av skadan. I det fall en s.k. mögelhund fordras kan vi tillhandahålla sådan.

VILL DU VETA MER

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag