Vad är en underhållsplan? Underhållsplan för fastigheter och brf:er 2021

Vad är en underhållsplan

En underhållsplan är för bostadsrättsföreningen en bärande del i det fortlöpande styrelsearbetet innefattande teknisk och ekonomisk förvaltning gällande föreningens fastigheter. Planen tas fram med hjälp av insamling av information om fastigheters underhållsbehov och därtill underhållskostnader över en viss utvald tid. En tydlig plan bör finnas i alla föreningar, nya som gamla. Det anses vara fastighetsägarens viktigaste verktyg för den långsiktiga fastighetsförvaltningen.

En underhållsplan anger normalt fastigheters underhållsbehov i omfattning, kostnad och tid, dvs:

VAD som ska utföras

NÄR det ska utföras

KOSTNAD för utförande

En bra underhållsplan hjälper:

 • Att sätta grund till en god förvaltning av bostadsrättsföreningens fastighet eller fastigheter.
 • Styrelsen att hålla koll på vad för åtgärder som ska göras för huset och eventuella markanläggningar som hör till fastigheten.
 • Att i god tid förutse kommande underhåll, ungefär vad det kommer att kosta och vilka tidsintervall som gäller för olika typer av underhåll.

Varför behöver du en underhållsplan?

En fastighet är en stor tillgång, för en Brf. den allra största. Bostadsrättsföreningens styrelse har bl.a. som främsta uppgift att tillgodose bostadsrättsinnehavarens ekonomiska investering. Att förvalta föreningens tillgångar ändamålsenligt genom att med hjälp av planerat underhåll bibehålla fastigheters funktion och standard bevarar i de allra flesta fallen fastigheters värde.

Underhållsplanen lägger normalt grunden för föreningens ekonomiska planering, varför planen anses vara föreningens absolut viktigaste styrdokumentet. Ändå saknar många bostadsrättsföreningar en underhållsplan. Förr eller senare stöter föreningen på behov av större kostsamma underhållsåtgärder som exempelvis att taket måste läggas om, stammar för vatten och avlopp måste bytas eller renoveras, fasaden underhållas och värmeanläggningen rustas upp.  Planen hjälper föreningen att förutse, planera och strukturera nuvarande och kommande underhållsåtgärder. Planen hjälper föreningen att spara pengar, eftersom att kostsamma akuta underhållsåtgärder kan undvikas och kommande åtgärder kan samordnas på ett effektivare sätt.

Vad ingår i en underhållsplan?

I en underhållsplan från Sveriges Fastighetskonsult ingår framtida planerat underhåll som behöver göras av exempelvis byggnadsdelar, teknikdelar och installationer såsom; utvändiga och allmänna delar exempelvis tak, fasader och fönster. Inre utrymmen exempelvis grundläggning källare, vind och garage. Installations- och driftutrymmen innehållande bl.a. installationer för värme, vatten, avlopp och el etc.

Klicka här för en gratis offert av underhållsplan

Underhållsplanernas syfte

Underhållsplanernas syfte

Underhållsplanens syfte är att hjälpa dig att identifiera underhållsbehovet och bestämma när i tiden det skall utföras samt att sätta kostnad på varje åtgärd. Kontroll över underhållskostnader både på kort och lång sikt är nödvändigt för att inte råka ut för kostsamma överraskningar.

Underhållsåtgärder i planen är av art för att behålla en fastighets funktion och tekniska standard. Normalt innefattar en i planen planerad åtgärd inventering och kalkylering nödvändig för att nå underhållspunktens ursprungliga standard, inklusive utförande av arbetet. Planerat underhåll ska således inte förväxlas med en investering, där investering innefattar genomförandet av en standardhöjande åtgärd jämfört med den standard som idag gäller. Inte heller ska planerat underhåll förväxlas med löpande underhåll som normalt utgörs av övriga åtgärder, exempelvis byte av glödlampor, småreparationer och driftunderhåll som vanligen inte ingår i en underhållsplan.

Varför behöver du en underhållsplan?

 • Förutse kostsamma underhållsåtgärder
 • Förenkla styrelsearbetet
 • Högre boendetrivsel
 • Lägre boendekostnader
 • Lägre försäkringspremier
 • Ökat fastighetsvärde
 • Ökad kreditvärdighet
 • Lägre driftskostnader
 • Jämnare avgiftsutveckling

Underhållsplanen är även ett viktigt verktyg för att tillgodose Bostadsrättslagen 1991:614. Denna ställer krav på att stadgarna i en bostadsrättsförening anger de grunder enligt vilka medel ska avsättas för att säkerställa underhållet av föreningens hus. Normalt så uppfylls kraven genom att föreningen har en tillämplig plan.

Vem kan ha nytta av en underhållsplan?

 • Styrelsen – arbetsredskap gällande teknisk & ekonomisk planering
 • Förvaltare – checklista för prioritering av underhållsåtgärder
 • Ekonomer – grund till budgetering och analysmaterial för finansstrategi
 • Revisorer – kontroll gällande föreningens allomfattande status
 • Spekulanter – information om kommande underhållsbehov och ekonomi
 • Kreditgivare – vid bedömning av kreditvärdighet

Få hjälp vart ni än befinner er i landet

Vi arbetar rikstäckande och kan hjälpa er som brf eller dig som fastighetsägare med att upprätta en komplett underhållsplan, var ni än befinner er i landet. Med många års erfarenhet i branschen och jobbar enbart med digitala dokument, för att underlätta arbetet för båda parter.

En underhållsplan från Sveriges Fastighetskonsult levereras i både PDF-format och som redigerbar underhållsplan på webben genom webbapplikationen Planara. Vill du veta mer om en av marknadens mest användarvänliga lösning för webbaserad underhållsplanering, läs mer här.

Vill ni ställa frågor eller önskar offert för underhållsplan från professionella underhållsplanerare fyll i kontaktformuläret på sidan så återkommer godkända företag till er inom kort.