Vad är ett rimligt pris på en överlåtelsebesiktning (eller så kallad husbesiktning)? En god idé är att få ett uppskattat pris inför besiktningen, både för köpare och säljare för att undvika eventuella ekonomiska överraskningar.

Vanliga priser på överlåtelsebesiktningar i Sverige

Det finns en rad faktorer som avgör det slutliga priset på en överlåtelsebesiktning. De vanligaste faktorerna som är avgörande är besiktningstyp och storlek på fastigheten. I de flesta fallen så brukar en husbesiktning i Sverige landa på omkring 7000-15000 kr.

Varför ska man göra en överlåtelsebesiktning?

 • Uppfattning om fastighetens rådande status
 • Förutse kommande underhållsåtgärder
 • Uppfattning om underhållskostnader
 • Förenkla ev. köpebeslut
 • Lägre försäkringspremier
 • Ökat värde
 • Förutse ev. driftstopp

Våra tjänster & priser:

Överlåtelsebesiktning standard (0-200kvm)

Besiktningen utförs genom okulär inspektion och omfattar t.ex:

 • Byggnader inkluderande samtliga förekommande utvändiga och allmänna delar såsom: tak, fasader och fönster m.fl
 • Inre utrymmen (t.ex. grundläggning, vind och ev. garage)
 • Installations- och driftutrymmen m.fl., samt andra utrymmen där fastighetsägare har underhållsansvar
 • Utvändiga delar (t.ex. markytor och parkeringsplatser)
 • Installationer för värme, vatten, avlopp, el etc. bedöms okulärt och genom historik.
 • Instrument för fuktindikering/mätning i våta utrymmen medtages vid samtliga besiktningsuppdrag.
 • Kompletterande djupundersökningar såsom prövning m.fl. kan ombesörjas tillkommande av Sveriges Fastighetskonsult om ordinarie bedömning visar på behov av detta.

Överlåtelsebesiktningen utförs också under stor noggrannhet gällande samtliga utrymmen med tillhörande byggbeståndsdelar.

Rapporten innehåller både text och bilder på beståndsdelar som besiktigats. Besiktningsmannen gör en sammanfattning av fastighetens tekniska status samt upplyser kunden om eventuella åtgärdsbehov fastigheten kan komma att ha under de kommande åren.

Pris: 7475:- (exkl. moms)

Överlåtelsebesiktning +PLUS (0-200kvm)

Överlåtelsebesiktning +PLUS innehåller samtliga moment från standardbesiktningen samt en utökad fuktkontroll av dolda riskkonstruktioner, alltså sådana konstruktioner som inte är åtkomliga utan att utföra konstruktionsingrepp som:

 • Kontroll av dolda riskkonstruktioner med bland annat provhålstagning, fuktmätningar etc.
 • Kontrollen görs exempelvis i vissa typer av väggar, uppreglade eller flytande golv, inredda källare, kallvindar m.m.

Pris: 8475:- (exkl. moms)

Övriga besiktningar

 • Entreprenadbesiktning (Offert)
 • Statusbesiktning (Offert)
 • Skadeutredning (5475:- exkl. moms därefter 1450:-/tim exkl.moms)
 • Badrumsbesiktning (4.475:- exkl.moms)

Priserna angivna ovan gäller var ni än befinner er i landet. Vi jobbar rikstäckande. Vill ni boka en överlåtelsebesiktning redan idag? Fyll i så fall i formuläret nedan:

Varför anlita Sveriges Fastighetskonsult för överlåtelsebesiktning?

Våra besiktningsmän besitter rätt kompetens gällande besiktning av förekommande byggnadstyper. Besiktningsmannen är alltid utbildad och sakkunnig samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet och tillämpliga certifikat. Vi utför alltid en grundlig förstudie av er fastighet för att kunna leverera marknadens bästa besiktningsrapporter där beståndsdelar i fastigheten redovisas utförligt. Våra besiktningar berör inre och yttre utrymmen i fastigheten. Vi använder ett system som skapar lättförstådda besiktningsprotokoll. Vi anpassar oss till kundens önskemål gällande tid för syn av fastigheten.