Vill du veta hur en underhållsplan utförd av sakkunnig besiktningsman kan se ut? Vill du jämföra din nuvarande underhållsplan med ett annat exempel? Längst ner i denna artikel kan du få en professionellt utförd underhållsplan pdf för fastighet, helt gratis!

Underhållsplan PDF från Sveriges Fastighetskonsult

Hos Sveriges Fastighetskonsult får du en komplett underhållsplan som svarar på samtliga frågor gällande olika delar av underhåll av brf. Ni får klarhet i er fastighets kondition, behov av underhåll, kostnader för underhåll samt när åtgärder ska utföras. Fastighetsägare får kännedom om både akuta åtgärder och åtgärder att planera för på längre sikt. Planen levereras i både PDF-format och som redigerbar underhållsplan på webben genom webbapplikationen Planara.

Underhållsplanens omfattning

Planen omfattar normalt hela fastigheten såsom byggnader, mark och installationer. Underhållsplanen berör således underhåll av exempelvis byggnadsdelar, teknikdelar och installationer såsom; utvändiga och allmänna delar exempelvis tak, fasader och fönster. Inre utrymmen exempelvis grundläggning källare, garage, tvättstuga och vind. Installations- och driftutrymmen såsom installationer för värme, vatten, avlopp, el och hiss etc.

En checklista för fastighetsunderhåll

Kortfattat, varför behövs egentligen en underhållsplan?

  • Förutse kostsamma underhållsåtgärder
  • Förenkla styrelsearbetet
  • Högre boendetrivsel
  • Lägre boendekostnader
  • Lägre försäkringspremier
  • Ökat fastighetsvärde
  • Ökad kreditvärdighet
  • Lägre driftskostnader
  • Jämnare avgiftsutveckling

Få ditt exempel av underhållsplan gratis mall här!

Klicka på länken nedan. Exempel skickas normalt ut tillsammans med gratis offert. Eventuella frågor kan också ställas i fältet nedan.