Vare sig du förvaltar många fastigheter eller sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening så kan en bra underhållsplan göra underverk för dig. Bland annat att kan föreningen undvika större ekonomiska överraskningar. Underhållsplanen är i samband med ekonomiskt förvaltning ett mycket viktigt underlag vid framställande av såväl årlig budget som flerårsbudget. Men vad kostar en underhållsplan?

Det finns en rad faktorer som spelar in gällande priset för en underhållsplan. Nedan går vi igenom exempel på vad som kan vara avgörande för vad en underhållsplan kostar:

Hur många år underhållsplanen ska täcka

Det kanske säger sig självt men ju fler år planen ska täcka, desto mer kommer det att kosta. Vill du fixa en akut åtgärd eller vara långsiktig? Det är upp till dig men att åtgärda något tillfälligt är sällan en bra idé. En för kort underhållsplan löper risk för att inte bli användbar. Rådgivning kring hur länge underhållsplanen ska gälla bör utföras av en byggingenjör med gedigen branscherfarenhet och som är specialiserad i underhållsplanering som ger dig det mest kostnadseffektiva samt kvalitetssäkra förslaget.

Hur detaljerad underhållsplanen ska vara

Ska underhållet delas upp i detaljnivå på varje rum och utrymme eller kan man planera mer översiktligt? Blir planen väldigt fint detaljerad på minsta lilla yta kan underhållsplanen bli svår att arbeta med och priset kommer också att sticka iväg.

Hur byggnaden ser ut och dess ålder

En komplex byggnad som fått många tillbyggnationer i omgångar med massor av rum, material och installationer kommer att vara mer kunskaps-och tidskrävande än en enkel lagerlokal, vilket kommer resultera i ett högre pris.

Åldern på byggnaden spelar också in. En gammal byggnad som är mindre modern med mer traditionella material och konstruktioner kräver oftast mer tid vilket kommer att kosta mer.

Mängd och storlek på fastigheter och markytor

Ju fler fastigheter och ju större ytor som ska göras en underhållsplan för kommer att göra att priset ökar. Om fastigheterna har olika typer av byggmaterial, olika storlek och utformning så kommer detta också vara mer tidskrävande.

Vilket system du ska använda för underhållsplanering

Underhållsplaner i fastighetssystem kan kräva manuell ifyllning av väldigt många fält. Därför kan det gå mer än dubbelt så fort att skapa samma underhållsplan i ett system anpassat för underhållsplanering, tack vare automatiska funktioner och enklare gränssnitt. Hos Sveriges Fastighetskonsult levereras formatet pdf och även som redigerbar underhållsplan på webben via applikationen Planara. Detta kommer bespara dig både tid och pengar.

Exempel på vad en underhållsplan kan kosta

  • Flerbostadshus & BRF, ca 2500 m²: 20 000 – 50 000 kr.
  • Kontorsbyggnad, ca 10 000 m² lokalarea: 40 000 – 90 000 kr
  • Industri- eller logistikfastighet, ca 20 000 m² lokalarea: 50 000 – 110 000 kr

    Priset brukar landa på mellan ca 5 – 40 kr/m². Ja, det är ett stort spann, men det är som sagt många olika faktorer som påverkar.

    Önskar du en gratis offert av underhållsplan för att veta exakt vad det skulle kosta för er? Klicka här

Du får vad du betalar för

Om du vill spara tid och pengar så kommer det att löna sig att använda sig av en underhållsplan av god kvalité. Det kan bli dyrare vid köptillfället men på sikt så kommer det att löna sig. Det kommer att löna sig både ekonomiskt och ni kommer att slippa komplikationer som lätt kan uppstå om man väljer bort en väl utförd underhållsplan.