Avloppsbesiktning fr. 3 998:-

Vill ni få en kontrollcheck av avloppet? Med vår avloppsbesiktning kan ni få förståelse för både dess akuta och framtida underhållsbehov.

Begär en offert!

Offertförslag levereras normalt inom 24h

SBR logotyp

En komplett avloppsbesiktning

Att avloppssystemet är i god kondition är en betydande och avgörande faktor för att undvika kostsamma och akuta renoveringar. Vi erbjuder en fullständig avloppsbesiktning där vi går igenom avloppssystemet med tillhörande installationsdetaljer. Ni får information om eventuella brister och underhållsbehov avloppet har och kan komma att ha i framtiden.

Vi är anslutna och godkända SBR Byggingenjörer (Sveriges byggingenjörers riksförbund) samt har gedigen erfarenhet och utbildning inom avloppsbesiktning. 

När ska man utföra en avloppsbesiktning?

En avloppsbesiktning kan vara ett bra alternativ när:

  • Du är osäker på avloppets underhållsbehov
  • Besiktning inför eventuella garantiåtgärder
  • Du har läckage från avloppet
  • I tvister med hantverkare
avloppsbesiktning
avloppsbesiktning

Avloppsbesiktning i hela Sverige fr. 3 998:-

Vanliga frågor och svar:

Hur går en avloppsbesiktning till?

Alla beståndsdelar som ska ingå i besiktningsuppdraget kontrolleras. Besiktningsmannen skapar därefter ett besiktningsprotokoll som levereras till beställaren. Besiktningsprotokollet beskriver genom text och bilder noterade anmärkningar samt övriga konditionsbedömningar som har gjorts på besiktningsdagen.

Besiktningsprotokollet i sig är det som därefter utgör resultatet av vår statusbesiktning och kan ligga till grund för beslut gällande fastigheten och dess underhållsplan.

Skulle det uppstå några frågetecken eller behövas förtydliganden kring besiktningsprotokollet är vi tillgängliga via telefon och mail.

Varför ska man utföra en avloppsbesiktning?

En avloppsbesiktning kan vara bra av många anledningar:

  • Uppfattning om avloppets rådande status
  • Förutse ev. akuta problem
  • Uppfattning om underhållskostnader
  • Förenkla ev. köp/sälj beslut
  • Lägre försäkringspremier
Hur lång tid tar en fasadbesiktning?

En fasadbesiktning kan variera beroende på storlek och komplexitet. I vanliga fall mellan 1-2 timmar för ett normaltstort hus.

Tiden besiktningen upptar varierar beroende på faktorer såsom beståndsdelarnas omfattning och utformning.

Tiden besiktningen upptar varierar beroende på faktorer såsom beståndsdelarnas omfattning och utformning.

Vad kostar en avloppsbesiktning?

Kostnaden för en avloppsbesiktning varierar även denna beroende på storlek, komplexitet och skick.

I vanliga fall mellan 3 och 5 tusen kronor.

För ett mer konkret prisförslag rekommenderar vi att du kontaktar oss.

Klicka här för en kostnadsfri offert!
Vad kommer att finnas med i besiktningsprotokollet?

Besiktningsprotokollet beskriver genom text och bilder noterade anmärkningar samt övriga konditionsbedömningar som har gjorts på besiktningsdagen.

Besiktningsprotokollet beskriver genom text och bilder noterade anmärkningar samt övriga konditionsbedömningar som har gjorts på besiktningsdagen.

Är ni anslutna till SBR branschorganisation?

Ja vi är godkända SBR byggingenjörer.

Varför ska ni anställa Sveriges Fastighetskonsult?

Vi besitter rätt kompetens gällande husbesiktning för förekommande byggnadstyper. Vi är utbildade och sakkunniga samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet med tillämpliga certifikat. Vi utför i normala fall en grundlig förstudie av er fastighet för att kunna leverera en av (enligt oss) marknadens bästa besiktningstjänster.