Besiktning bostadsrätt

Vår lägenhetsbesiktning är en grundlig och noggrann okulär byggteknisk undersökning av alla åtkomliga ytor såväl invändigt som utvändigt.

Offertförslag levereras normalt inom 24h

SBR logotyp

Korrekt utförd besiktning för din bostadsrätt

Tjänsten riktar sig främst till dig som vill få en helhetsbild och kontrollcheck över din lägenhets rådande status och underhållsbehov. Besiktningen ligger till grund för en rapport som ger god överblick över lägenhetens tekniska status. Rapporten ger även goda möjligheter att kostnadseffektivt förekomma samt ombesörja brister och potentiell problematik.

När ska man utföra en bostadsrättsbesiktning?

En bostadsrättsbesiktning kan vara ett bra alternativ när:

 • Du är osäker lägenhetens underhållsbehov
 • När du köper eller säljer en lägenhet
 • Du vill veta vad som behöver åtgärdas akut och planera inför kommande underhållsåtgärder
besiktning bostadsrätt

Besiktning bostadsrätt fr. 3 998:-

överlåtelsebesiktning pris

Varför ska man göra en besiktning av en bostadsrätt?

 • Uppfattning om lägenhetens rådande status
 • Förutse kommande underhållsåtgärder
 • Uppfattning om underhållskostnader
 • Förenkla ev. köpebeslut
 • Lägre försäkringspremier
 • Ökat värde
 • Förutse ev. driftstopp

Vanliga frågor och svar

Här har vi samlat de vanligaste frågorna vi får om besiktning av bostadsrätt.

Våra lägenhetsbesiktningar (Även kallad överlåtelsebesiktning) utförs alltid av en certifierad och erfaren besiktningsman. Besiktningsmannen börjar normalt med att kontrollera fastighetsägarens upplysningsplikt om historiska skador, renoveringar eller annan typ av underhåll av lägenheten. Därefter görs en okulär besiktning av hela fastigheten, där man kollar på lägenhetens alla beståndsdelar. Det betyder att man använder sin syn, hörsel och lukt för att gå igenom hela fastigheten utan förstörande ingrepp.

Besiktningsmannen dokumenterar på ett tydligt sätt och gör en bedömning utifrån det som framgått av den okulära besiktningen, vad fastighetsägaren sagt och utifrån de dokumentationer som finns på plats. En riskanalys utföres vid antydan till brister vilka kan komma att orsaka större skada.

Som en sista del i besiktningen framställs en besiktningsrapport. Rapporten i sig är det som därefter utgör resultatet av en överlåtelsebesiktning och kan ligga till grund för beslut gällande lägenhetens status, och underhållsplan.

Under hela processen kommer vi att finnas tillgängliga via mail eller telefon om det skulle uppstå några frågetecken eller behövas förtydliganden kring rapporten.

Tiden besiktningen upptar varierar beroende på faktorer såsom beståndsdelarnas omfattning och utformning.

Priset för besiktningen varierar från lägenhet till lägenhet samt beroende på faktorer såsom beståndsdelarnas omfattning och utformning. Från ca 3 998kr och uppåt.

För ett exakt pris rekommenderar vi dig att du kontaktar oss för en gratis offert.

Få en gratis offert!

Här är en lista över vad besiktningsmannen i normala fall granskar: 

 • Beståndsdelar på tomten och markanläggningar: Markytor, trädgårds- och stödmurar, grindar, staket, altaner, parkeringsplatser, belysningsarmaturer, pool m.fl.
 • Fasader och beståndsdelar på fasader: Fasadtäckning, fönster & fönsterdörrar, balkonger, entréer, luckor,
  Loftgångar, belysning, stuprör m.fl.
 • Taket och beståndsdelar på taket: Taktäckning, skorsten, huvar, takfönster, takterrasser, stegar, taksäkerhetsdetaljer, hängrännor, vindskivor m.fl.
 • Invändiga utrymmen: Sällskapsrum, sovrum, kök, badrum, toalettrum, korridorer, tvättstuga, förråd, soprum, vind, källare,
  driftutrymmen, garage m.fl. (Förekommer krypgrund bör beställaren kontrollera att tillträde finns på besiktningsdagen).
 • Tekniska installationer: System för el, värme, vatten, ventilation, avlopp, styr- & regler, gas, kyla, tele, nätverk m.fl.
 • Fukt och mögelkontroll: Fuktmätning utförs i våta utrymmen och zoner, såsom i badrum, toalettrum, kök och riskkonstruktioner. Kontroll utförs även i andra beståndsdelar vid antydan till särskild problematik.

Besiktningsprotokollet beskriver genom text och bilder noterade anmärkningar samt övriga konditionsbedömningar som har gjorts på besiktningsdagen.

Vi besitter rätt kompetens gällande överlåtelsebesiktning för förekommande byggnadstyper. Vi är utbildade och sakkunniga samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet med tillämpliga certifikat. Vi utför i normala fall en grundlig förstudie av er fastighet för att kunna leverera en av marknadens bästa besiktningstjänster.

Har du några andra frågor?

Kontakta oss för mer information om våra tjänster och offertförslag.