Hur lång tid tar en husbesiktning? Den här guiden är till för både köpare och säljare att avgöra hur länge husbesiktningar pågår samt skälen till att du behöver göra en, även om de inte är juridiskt obligatoriska.

Vi tar upp vad en bostadsbesiktning är, vem som ansvarar för att den utförs, vad besiktningen innebär och vilka faktorer som påverkar hur länge bostadsbesiktningen pågår.

Hur lång tid tar en husbesiktning?

Husbesiktningar varierar tidsmässigt och ett par av dessa anledningar kan vara själva huset, inklusive dess storlek och ålder. Större hus kommer att ha fler element att besiktiga och äldre hus har större chans att ha föråldrade VVS-, tak- och elsystem, samt gamla skador och mögel, som besiktningsmannen kommer att behöva leta efter.

Tillgängligheten påverkar också hur lång tid en husbesiktning tar i form av husets design. Om fastigheten har tillhörande förrådsbyggnader eller källare, eller andra strukturer som är svårare att inspektera, tar det längre tid. Vad som ingår i en besiktningssrapport. Detta gäller särskilt för reparationer av hem i äldre områden, som är mer benägna att ha föråldrade system, kan också påverka hur lång tid husbesiktningen kommer att ta.

För ett normaltstort hus; räkna med att husbesiktningen pågår mellan 2-4 timmar.

hur lång tid tar en husbesiktning

Vad händer vid en husbesiktning?

Under en husbesiktning kommer besiktningsmannen att analysera husets hälsa och säkerhet. Detta inkluderar allt som är väsentligt för husets funktioner, inklusive grund, VVS, värme- och kylsystem, elsystem och annat. Kom ihåg att kosmetiska problem som tapeter som skalar av eller flisade armaturer inte kommer att inspekteras. Endast de huvudsystem som kan påverka husets säkerhet och boende kommer att genomsökas vid en besiktning.

Hur lång tid tar en husbesiktning i genomsnitt?

Den genomsnittliga husbesiktningen pågår i grova drag mellan 2-4 timmar. För de orsaker som nämnts ovan kan tiderna naturligtvis ändras.

Besiktningsmannens erfarenhet spelar också roll när man försöker ta reda på hur lång tid besiktningen kommer att ta, eftersom en erfaren kommer att känna till området, vad han ska leta efter i hus baserat på antal år i jobbet. Någon som är nyare på jobbet kan också ta längre tid på sig att utföra jobbet. Beroende på husets ålder, storlek och tillgänglighet kan dessa besiktningar ta längre tid. Men du kanske också undrar hur lång tid det tar att slutföra ett besiktningsprotokoll och det förändras tack och lov inte så mycket med husets skick. För de flesta besiktningstjänster är rapporterna normalt klara inom 1-2 dagar.

Hur förbereder man sig för en husbesiktning?

Det första du kan göra för att förbereda en bostadsbesiktning, och få det att gå smidigare, är att förbereda underhållskvitton på huset i förväg, så att besiktningsmannen vet mer om husets historia. Enkelt uttryckt, du vill ha pappersarbetet redo. Både säljare och köpare kan förbereda denna information. Områden i husen som är svåråtkomliga, som krypgrunder och vindar, kan också göras mer tillgängliga. All städning du kan göra för att få bort skräp från huset och göra det lättare för besiktningsmannen att ta sig runt kan också minska hur lång tid en husbesiktning tar.

Hur länge gäller en husbesiktning?

De flesta besiktningsföretag erbjuder en garanti på besiktningen i minst 1 år. Efter den tiden kan du tyvärr behöva göra om besiktningen. Besiktningen kan dock ligga till grund för en underhållsplan som spänner över flera år.

Sammanfattningsvis:

Hur lång tid tar en husbesiktning? Det finns inget svar. Den tid det tar att genomföra en hembesiktning beror på husets skick och ålder, besiktningsmannens erfarenhet och tillgängligheten till dess system. Vissa ädre hus med betongväggar eller obekvämt placerade VVS-system kan ta längre tid än genomsnittet. Den genomsnittliga husbesiktningen pågår normalt under 2-4 timmar.

Oavsett om du är en köpare eller säljare, är husbesiktningen en viktig del av bostadsköpsprocessen. Trots att det inte är lagstadgat behövs de ofta för att ta ett bolån och för att slutföra anbudskontrakt och ger en uppfattning om husets totala skick och underhållsbehov nu och i framtiden.