Category Archives: Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning och fastighetsbesiktning

Utökad besiktning

En överlåtelsebesiktning är ett viktigt steg för att säkra en trygg husaffär. Hos Sveriges Fastighetskonsult besiktar vi hundratals hus årligen och vi vet att en husbesiktning även är viktig ur ett hållbarhetsperspektiv. Genom besiktningen kan eventuella fel och skador upptäckas och åtgärdas innan affären är avslutad. Besiktningsprotokollet innehåller också tips och råd för att öka[…]

Överlåtelsebesiktning – Allt om besiktning vid överlåtelse av fastigheter

Överlåtelsebesiktning – Allt om besiktning vid överlåtelse av fastigheter

När en fastighetsaffär genomförs bör en överlåtelsebesiktning för din fastighet ingå, som ett viktigt steg för att säkerställa att alla förutsättningar för affären är uppfyllda. Överlåtelsebesiktningen är ett viktigt steg som gör att ägaren av fastigheten har en god överblick över fastighetens skick och eventuella fel som ska åtgärdas. I den här artikeln går vi[…]

Besiktningsprotokoll – Besiktningsprotokoll hus och lägenheter

besiktningsprotokoll

Resultatet av en överlåtelsebesiktning eller husbesiktning redovisas i ett besiktningsprotokoll, där besiktningsmannen går igenom och noterar eventuella brister och risker i fastighetens olika delar. Besiktningsprotokollet kan innehålla värdefull information för dig som fastighetsägare eller blivande fastighetsägare. Kort efter fastighetsbesiktningen slutförts levereras besiktningsprotokollet. I protokollet kan du läsa igenom grundläggande information om fastigheten samt eventuella brister.[…]

Vad kostar en överlåtelsebesiktning?

vad kostar en överlåtelsebesiktning

Vad är ett rimligt pris på en överlåtelsebesiktning (eller så kallad husbesiktning)? En god idé är att få ett uppskattat pris inför besiktningen, både för köpare och säljare för att undvika eventuella ekonomiska överraskningar. Vanliga priser på överlåtelsebesiktningar i Sverige Det finns en rad faktorer som avgör det slutliga priset på en överlåtelsebesiktning. De vanligaste[…]

Vad är en framgångsrik överlåtelsebesiktning?

vad är en överlåtelsebesiktning

Vad är en överlåtelsebesiktnig? I samband med en försäljning (en överlåtelse) görs en överlåtelsebesiktning för att klarlägga fastighetens fysiska skick. I denna artikel går vi igenom vanliga frågor och svar kring överlåtelsebesiktningar. Överlåtelsebesiktningar går ofta under namnet husbesiktning och avser villor och fritidshus. Besiktningen riktar sig till befintliga och blivande fastighetsägare som vill få en[…]