Resultatet av en överlåtelsebesiktning eller husbesiktning redovisas i ett besiktningsprotokoll, där besiktningsmannen går igenom och noterar eventuella brister och risker i fastighetens olika delar. Besiktningsprotokollet kan innehålla värdefull information för dig som fastighetsägare eller blivande fastighetsägare.

Kort efter fastighetsbesiktningen slutförts levereras besiktningsprotokollet. I protokollet kan du läsa igenom grundläggande information om fastigheten samt eventuella brister. Besiktningsprotokollet kan i sin tur även ligga till grund för beslut gällande fastighetens status och dess underhållsplan.

Vad finns med i besiktningsprotokollet?

I besiktningsprotokollet kommer vi att beskriva alla anmärkningar vi hittar genom bilder och motiveringar. Du kommer få information om bedömda risker och förslag till åtgärder. Förutom det kommer besiktningsprotokollet även innehålla information om anträffade farliga ämnen som finns i konstruktionen. Om det exempelvis finns asbest i isolering eller mögel i badrummet. Vi utför även en fuktmätning med fuktindikator som standard i våra besiktningar som du kommer ta del av i besiktningsprotokollet.

Det lämnas även information om tekniska medellivslängder för byggbeståndsdelar och installationsdelar samt intruktioner för underhåll.

Hur tolkar du ett besiktningsprotokoll?

Besiktningsprotokollet innehåller beskrivningar i text och bilder av brister och risk för skador, vilket skapar ett bra underlag för beslutsfattande. Noteringarna kan exempelvis se ut såhär:

  • Inget att notera
  • Liten brist. till exempel en ytlig skada som inte behöver bero på något större fel bakom.
  • Risk. Här bör man se upp, om man inte åtgärdar felet så är risken stor att något kommer hända i framtiden.
  • Bör utredas. Besiktningsmannen har hittat något som bör kontrolleras djupare. Det kan vara ett elfel, en vattenläcka etc.
besiktningsprotokoll
Besiktningsprotokoll

Vad gör man sen?

Innehåller protokollet små brister kan du med god säkerhet åtgärda detta själv om du är händig. Har besiktningsmannen funnit en brist med noteringen ”risk” eller ”bör utredas djupare” bör du kontakta en specialist inom området – exempelvis en elektriker eller snickare. Dessa åtgärder beslutar du om själv.

Varför ett besiktningsprotokoll är av bra användning

Besiktningsprotokollet förklarar anträffade fel och brister i fastigheten och kan ligga som grund till för beslut gällande fastighetens hälsa och underhållsbehov. Dessutom innehåller besiktningsprokollet normalt rekommendationer om åtgärdsbehov.

Även som säljare av en fastighet kan protokollet vara både tryggare och bättre att ha till hands då ett besiktigat hus har ett bättre utgångsläge vid en försäljning. En köpare kan då enklare fatta beslut kring överlåtelse.

Besiktningsprotokoll exempel

Här kan ni se ett exempel på ett besiktningsprokoll.

besiktningsprotokoll hus

Här i bilden kan du se att besiktningsmannen tagit bild på på problemet i fråga samt kommenterat anmärkningen. I ett senare kapitel ger besikningsmannen ytterliggare råd vid särskild problematik.

Varför anlita Sveriges Fastighetskonsult för en överlåtelsebesiktning?

Våra besiktningsmän besitter rätt kompetens gällande besiktning av förekommande byggnadstyper. Besiktningsmannen är alltid utbildad och sakkunnig samt innehar gedigen arbetslivserfarenhet och tillämpliga certifikat. Vi utför alltid en grundlig förstudie av er fastighet för att kunna leverera en av marknadens bästa besiktningsrapporter där beståndsdelar i fastigheten redovisas utförligt. Våra besiktningar berör inre och yttre utrymmen i fastigheten. Vi använder ett system som skapar lättförstådda och tydliga besiktningsprotokoll.