Besiktningsprotokoll – Besiktning av hus

Besiktningsprotokoll

Resultatet av en fastighetsbesiktning redovisas på ett besiktningsprotokoll, där besiktningsman går igenom och noterar eventuella brister och åtgärder som bör göras av fastighetens olika delar. Besiktningsprotokollet kan innehålla en variation av information om fastigheten beroende på vilka delar av fastigheten och dess tomt du begärt besiktning av.

Kort efter fastighetsbesiktning så ska besiktningsprotokollet finnas tillgängligt för dig i samband med leverans av underhållsplan. I protokollet kan du då läsa igenom om eventuella brister i fastigheten. Anser du att fastigheten är i gott skick kan du gå vidare med husköp. Är bristerna för stora så bör eventuell prissättning övervägas eller att åtgärder görs före husköp.

Hur tolkar du besiktningsprotokollet?

Besiktningsprotokollet innehåller beskrivningar, symboler, bilder och graderingar av brister och risk för skador, som skapar ett bra underlag. Noteringarna kan exempelvis se ut såhär:

  • Inget att notera
  • Liten brist. till exempel en ytlig skada som inte behöver bero på något större fel bakom.
  • Risk. Här bör man se upp, om man inte åtgärdar felet så är risken stor att något kommer hända i framtiden.
  • Bör utredas. Besiktningsman har hittat något som bör kontrolleras. Det kan vara ett elfel, en vattenläcka etc.

Vad gör man sen?

Innehåller protokollet små brister kan du med god säkerhet åtgärda detta själv om du känner dig händig. Har besiktningsman funnit en brist med noteringen “risk” eller “bör utredas” bör du kontakta en specialist inom området – exempelvis en elektriker eller snickare. Dessa åtgärder beslutar du om själv.

Varför ett besiktningsprotokoll är av bra användning

Besiktningsprotokollet går hand i hand med en underhållsplan på det sätt att det innehåller tips på hur du kan vara en hållbar fastighetsägare genom att öka livslängden på huset och genom att fixa till skador medan de är små.

Även som säljare kan detta protokoll vara bra att ha till hands då ett besiktigat hus har ett bättre utgångsläge vid en försäljning, då köparen vet vad man köper.

Överväger du en fastighetsbesiktning eller kanske en underhållsplan? Kontakta oss för en gratis offert här.