Category Archives: Husbesiktning

Husbesiktning, bra tips för köpare och säljare

Så här går en husbesiktning till

Så få du koll på husets skick med en husbesiktning – lär dig det viktigaste om husbesiktning (också kallad överlåtelsebesiktning) i den här guiden. Vi beskriver de mest användbara punkterna i vad som kan påverka en av ditt livs viktigaste affär, och vad som ingår i både köparens- och säljarens undersökningsplikt. Båda parter tjänar på[…]