När en fastighetsaffär genomförs bör en överlåtelsebesiktning för din fastighet ingå, som ett viktigt steg för att säkerställa att alla förutsättningar för affären är uppfyllda. Överlåtelsebesiktningen är ett viktigt steg som gör att ägaren av fastigheten har en god överblick över fastighetens skick och eventuella fel som ska åtgärdas.

I den här artikeln går vi igenom allt som har med överlåtelsebesiktning att göra, hur den går till, vad som ingår i den och vad som är viktigt att veta när man ska överlåta en fastighet.

Överlåtelsebesiktning – Allt om besiktning vid överlåtelse av fastigheter

Vad är en överlåtelsebesiktning?

En överlåtelsebesiktning av fastigheter är en process som äger rum vid en försäljning av en fastighet. Syftet med besiktningen är att säkerställa att alla förutsättningar för överlåtelsen uppfylls. Det innebär att ägaren ska ha en god överblick över fastighetens skick och eventuella fel som måste åtgärdas innan fastighetstransaktionen kan genomföras.

Vad ingår i en överlåtelsebesiktning?

En besiktning består av en granskning av fastigheten för att kontrollera att den är i gott skick och att alla krav som ställs på den är uppfyllda. Besiktningen kommer att granska fastighetens yttre och inre skick, samt de olika system som finns i huset, såsom el, värme, ventilation och rör. Dessutom kommer överlåtelsebesiktningen att granska eventuella skador på fastigheten samt att säkerställa att den uppfyller gällande bestämmelser och lagar.

Hur går en överlåtelsebesiktning till?

En överlåtelsebesiktning går till på följande sätt:

1. Först och främst bör ägaren av fastigheten beställa en överlåtelsebesiktning. Detta kan göras genom att kontakta en byggnadsteknisk expert som kan utföra överlåtelsebesiktningen.

2. När beställningen har gjorts kommer fastighetskonsulten att besöka fastigheten och genomföra en granskning. Fastighetskonsultens uppgift är att kontrollera alla vitala system och eventuella skador som finns på fastigheten och notera allt som behövs åtgärdas.

3. När fastighetskonsulten har granskat fastigheten kommer han att skriva en rapport som sammanfattar granskningen. I rapporten kommer det att stå vilka fel som upptäckts, om det finns några skador eller om det finns skötselbrister som måste åtgärdas och om fastigheten uppfyller gällande bestämmelser.

4. När rapporten är färdig ska den skickas till ägaren av fastigheten som går igenom den och fattar beslut om det behövs några åtgärder.

Det är även viktigt att notera att överlåtelsebesiktningen inte bara är till för säljarens trygghet, utan också för köparens. Köparen får en objektiv bild av fastighetens skick och kan planera för eventuella framtida renoveringar eller reparationer.

Vad är det viktigaste att tänka på vid överlåtelsebesiktning?

Det är viktigt att komma ihåg att överlåtelsebesiktningen är ett mycket viktigt steg för att säkerställa att alla kända och kanske okända fel finns dokumenterad. Därför är det viktigt att välja en professionell expert som kan göra en noggrann granskning av fastigheten.

Viktigaste att tänka på vid överlåtelsebesiktning

Dessutom är det bra för fastighetsägaren att gå igenom rapporten noggrant och följa de rekommenderade åtgärderna för att säkerställa att fastigheten håller god kvalitet och uppfyller gällande bestämmelser. Att förstå varför överlåtelsebesiktningen genomförs och vilken information som kommer att framkomma, är centralt för både köpare och säljare. Det är också viktigt att vara medveten om att en överlåtelsebesiktning kan påverka fastighetens värde och därför bör utföras av en kvalificerad och opartisk besiktningsman.

Sammanfattning

En överlåtelsebesiktning är ett bra steg, som görs vid överlåtelse av en fastighet. Syftet med överlåtelsebesiktningen är att säkerställa att alla krav för överlåtelsen uppfylls. Överlåtelsebesiktningen består av en granskning av fastigheten för att kontrollera att den är i gott skick och att alla krav som ställs på den uppfyllts. Detta innebär att ägaren har en god överblick över fastighetens skick och eventuella fel som måste åtgärdas innan överlåtelsen kan genomföras. Det är viktigt att välja en erfaren fastighetskonsulten som kan göra en noggrann granskning och att ägaren går igenom rapporten och åtgärdar det som rekommenderas.

Läsvärt

Om dolda fel – https://www.lansfast.se/dolda-fel/