Category Archives: Blogg

Besiktningsprotokoll – Besiktningsprotokoll hus och lägenheter

besiktningsprotokoll

Resultatet av en överlåtelsebesiktning eller husbesiktning redovisas i ett besiktningsprotokoll, där besiktningsmannen går igenom och noterar eventuella brister och risker i fastighetens olika delar. Besiktningsprotokollet kan innehålla värdefull information för dig som fastighetsägare eller blivande fastighetsägare. Kort efter fastighetsbesiktningen slutförts levereras besiktningsprotokollet. I protokollet kan du läsa igenom grundläggande information om fastigheten samt eventuella brister.[…]

Vad är en underhållsfond?

underhållsfond

Något som många har frågor kring är hur underhållsfond och hur mycket kapital som bör avsättas för detta. En underhållsfond, eller yttre fond som det också kallas, kan vara svårt att få grepp om. Denna är dock mycket central i en bostadsrättförenings ekonomi och har man missat detta kan det resultera i stora problem. Underhållsfonden[…]

Vad kostar en överlåtelsebesiktning?

vad kostar en överlåtelsebesiktning

Vad är ett rimligt pris på en överlåtelsebesiktning (eller så kallad husbesiktning)? En god idé är att få ett uppskattat pris inför besiktningen, både för köpare och säljare för att undvika eventuella ekonomiska överraskningar. Vanliga priser på överlåtelsebesiktningar i Sverige Det finns en rad faktorer som avgör det slutliga priset på en överlåtelsebesiktning. De vanligaste[…]

Vad är en framgångsrik överlåtelsebesiktning?

vad är en överlåtelsebesiktning

Vad är en överlåtelsebesiktnig? I samband med en försäljning (en överlåtelse) görs en överlåtelsebesiktning för att klarlägga fastighetens fysiska skick. I denna artikel går vi igenom vanliga frågor och svar kring överlåtelsebesiktningar. Överlåtelsebesiktningar går ofta under namnet husbesiktning och avser villor och fritidshus. Besiktningen riktar sig till befintliga och blivande fastighetsägare som vill få en[…]

Vad kostar en underhållsplan?

vad kostar en underhållsplan 1

Vare sig du förvaltar många fastigheter eller sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening så kan en bra underhållsplan göra underverk för dig. Bland annat att kan föreningen undvika större ekonomiska överraskningar. Underhållsplanen är i samband med ekonomiskt förvaltning ett mycket viktigt underlag vid framställande av såväl årlig budget som flerårsbudget. Men vad kostar en underhållsplan?[…]

Vad är en underhållsplan?

vad är en underhållsplan

En underhållsplan är för bostadsrättsföreningen en bärande del i det fortlöpande styrelsearbetet innefattande teknisk och ekonomisk förvaltning gällande föreningens fastigheter. Planen tas fram med hjälp av insamling av information om fastigheters underhållsbehov och därtill underhållskostnader över en viss utvald tid. En tydlig plan bör finnas i alla föreningar, nya som gamla. Det anses vara fastighetsägarens viktigaste verktyg[…]

Hur gör man en underhållsplan?

hur gör man en underhållsplan

Först och främst bör en underhållsplan brf tas fram av en kunnig besiktningsman och vara så korrekt och utförlig som möjligt för att säkerställa god kvalitet. En underhållsplan är ett styrdokument och är denna inte skickligt utformad kan det orsaka problem beroende på hur den är utformad. Sverigesfastighetskonsult underhållsplaner utförs av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund)[…]