Category Archives: Blogg

Vad är en överlåtelsebesiktning?

vad är en överlåtelsebesiktning

Vad är en överlåtelsebesiktnig? I samband med en försäljning (en överlåtelse) görs en överlåtelsebesiktning för att klarlägga fastighetens fysiska skick. I denna artikel går vi igenom vanliga frågor och svar kring överlåtelsebesiktningar. Vad är en överlåtelsebesiktning? Överlåtelsebesiktningar går ofta under namnet husbesiktning och avser villor och fritidshus. Besiktningen riktar sig till befintliga och blivande fastighetsägare […]

Vad kostar en underhållsplan?

vad kostar en underhållsplan 1

Vare sig du förvaltar många fastigheter eller sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening så kan en bra underhållsplan göra underverk för dig. Bland annat att kan föreningen undvika större ekonomiska överraskningar. Underhållsplanen är i samband med ekonomiskt förvaltning ett mycket viktigt underlag vid framställande av såväl årlig budget som flerårsbudget. Men vad kostar en underhållsplan? […]

Vad är en underhållsplan?

vad är en underhållsplan

En underhållsplan är för bostadsrättsföreningen en bärande del i det fortlöpande styrelsearbetet innefattande teknisk och ekonomisk förvaltning gällande föreningens fastigheter. Planen tas fram med hjälp av insamling av information om fastigheters underhållsbehov och därtill underhållskostnader över en viss utvald tid. En tydlig plan bör finnas i alla föreningar, nya som gamla. Det anses vara fastighetsägarens viktigaste verktyg […]

Hur gör man en underhållsplan?

hur gör man en underhållsplan

Först och främst bör en underhållsplan brf tas fram av en kunnig besiktningsman och vara så korrekt och utförlig som möjligt för att säkerställa god kvalitet. En underhållsplan är ett styrdokument och är denna inte skickligt utformad kan det orsaka problem beroende på hur den är utformad. Sverigesfastighetskonsult underhållsplaner utförs av SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund) […]